Traducere engleză-română pentru "be strong"

EN

"be strong" română traducere

EN

be strong [exemplu]

volume_up
be strong (dar şi: stay strong)

Exemple de folosire pentru "be strong" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishWe think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.
Credem că toate părțile au un interes puternic pentru a ajunge la un acord rapid.
EnglishToday, the European Parliament is sending out a strong signal to our regions.
Astăzi, Parlamentul European trimite un semnal puternic către regiunile noastre.
EnglishI think now is the time for the European Union to speak with one, strong voice.
Cred că acum este momentul ca Uniunea Europeană să se exprime într-un singur glas.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
Textul pe care îl votăm astăzi trebuie să trimită un semnal puternic în acest sens.
English'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
"Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului.
EnglishI think that this is a cynical approach, because these people are not strong.
Cred că aceasta este o abordare cinică, deoarece aceşti oameni nu sunt puternici.
EnglishIncidentally, Minister, this was a strong demand made by the Spanish Presidency.
Aceasta a fost, de altfel, o solicitare fermă a preşedinţiei spaniole, dle ministru.
EnglishWho would claim that 16 currencies would have been better than one strong currency?
Cine ar susţine că 16 monede ar fi fost mai bune decât o singură monedă solidă?
EnglishYes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.
Motto-ul nostru, "O Europă puternică cu participare umană” depinde de noi toți.
EnglishThese are all measures that make for strong and sustainable European agriculture.
Toate acestea sunt măsuri care susțin o agricultură europeană puternică și durabilă.
EnglishThe customs union concluded in 1990 increased these already strong and natural ties.
Uniunea vamală încheiată în 1990 a sporit aceste legături puternice și firești.
EnglishEurope needs an aquaculture that is strong, sustainable and of a high quality.
Europa are nevoie de o acvacultură puternică, durabilă şi de înaltă calitate.
EnglishHowever, it's a good idea to keep your PC more secure by using a strong password.
Totuși, este o idee bună să păstrați PC-ul în siguranță utilizând o parolă puternică.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Aceasta a creat o forţă de acţiune, dar şi o opinie publică solidă de a afla adevărul.
EnglishBoth of them have fought to give Europe a strong and clear voice on the world stage.
Amândoi au luptat pentru a da Europei un glas puternic şi clar pe scena lumii.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Abordarea UE faţă de Orientul Mijlociu trebuie să fie bazată pe câteva principii ferme.
EnglishThis strength is recalled in the motto of the Hungarian Presidency: 'Strong Europe'.
Această putere se regăsește în mottoul Președinției maghiare: "O Europă puternică”.
EnglishThis was a very clear and strong message of condemnation to the authorities.
Acesta a fost un mesaj foarte clar și puternic de condamnare adresat autorităților.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

strong adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie