Traducere engleză-română pentru "to bear in mind"

EN

"to bear in mind" română traducere

EN

to bear in mind {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to bear in mind" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIf so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Reţineţi că nu toate cererile de eliberare a unui permis de muncă sunt acceptate!
EnglishWe should bear in mind the international commitments of the Russian Federation.
Trebuie să ținem seama de angajamentele internaționale ale Federației Ruse.
EnglishThis is something we need to bear in mind in the re-regulation of the financial market.
Trebuie să ţinem seama de acest lucru în momentul re-reglementării pieţei financiare.
EnglishI would entreat you to bear in mind the time for which you applied.
Vă rog să aveţi în vedere timpul alocat anterior discursului dumneavoastră.
EnglishWhen mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.
Atunci când elaborăm noua noastră strategie energetică, trebuie să ținem cont de câteva provocări.
EnglishWe must bear in mind that any delay here will harm our innocent fellow men.
Trebuie să avem în vedere că orice întârziere aici îi va afecta pe colegii noştri nevinovaţi.
EnglishIt is a defect in the new rules which you need to bear in mind.
Este vorba ici de o deficienţă a noului regulament de care trebuie să ţineţi seama.
EnglishLet us be clear: to do so, we need to bear in mind three things.
Să clarificăm lucrurile: pentru a face acest lucru, trebuie să reținem trei lucruri.
EnglishIn my view, we should, when applying this report in practice, bear in mind what is missing.
În opinia mea, atunci când punem în practică acest raport, ar trebui să știm ce lipsește.
EnglishHere we should also bear in mind the competences of the Member States.
Trebuie, în acest caz, să ţinem cont de competenţele statelor membre.
EnglishWe should nonetheless bear in mind that Russia is one of our main partners.
Ar trebui să ţinem cont totuşi de faptul că Rusia este unul dintre principalii noştri parteneri.
EnglishLet us bear in mind the scenes being acted out right now in our rural areas.
Să ne amintim scenele care au loc chiar acum în zonele rurale.
EnglishThis is a major, everyday problem that we must bear in mind.
Aceasta este o problemă majoră, de zi cu zi, pe care trebuie să o ţinem minte.
EnglishWe must also bear in mind the challenges facing Europe.
De asemenea, ar trebui să avem în vedere provocările cu care se confruntă Europa.
EnglishThat is an aspect that we should bear in mind and try to see how we can develop it further.
Acesta este un aspect de care trebuie să ţinem cont şi să vedem cum îl putem dezvolta şi mai mult.
EnglishWe therefore urge Lady Ashton to bear in mind that the European Union has 27 Member States.
Facem deci apel la doamna Ashton să țină cont de faptul că Uniunea Europeană are 27 de state membre.
EnglishIt has been a long job, with difficult mediation, but we tried to bear in mind the needs of all.
A fost o activitate lungă, cu mediere dificilă, dar am încercat să ținem cont de nevoile tuturor.
EnglishAt the same time, we must bear in mind that the EU is in recession.
Totodată, trebuie să nu uităm că UE se află în recesiune.
EnglishWe must also bear in mind the need for young people to be able to acquire basic democratic skills.
Trebuie să avem în vedere şi necesitatea ca tinerii să poată dobândi competenţe democratice de bază.
EnglishThus, they duly bear in mind the interests of both the enterprises themselves and other stakeholders.
Astfel, acestea țin cont atât de interesele întreprinderilor, cât și de cele ale altor părți interesate.