Traducere engleză-română pentru "body"

EN

"body" română traducere

RO
volume_up
body {substantiv}
RO

"body-building" engleză traducere

EN

body {adjectiv}

volume_up
RO

body-building {neutru}

volume_up
1. "antrenament pentru mușchi"
body-building

Exemple de folosire pentru "body" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOne of the teachers was killed whilst trying to shield a pupil with her own body.
O profesoară a fost ucisă în timp ce încerca să apere un elev cu propriul său corp.
EnglishIn the body of the message, add the text you want to use as your signature.
În corpul mesajului, adăugați textul pe care doriți să îl utilizați ca semnătură.
EnglishCouncil and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
Către Consiliu şi Comisie, ce formă credeţi că va lua acest tip de organism public UE?
EnglishIt is not an intergovernmental body, and yet it follows the Community method.
Nu este un organism interguvernamental, dar totuşi urmează metoda comunitară.
EnglishSo we are pleased to have been able to breathe a little more life into this body.
Prin urmare, ne bucurăm că am putut să însuflețim mai mult acest organism.
EnglishWhat we do have is a proposal from a body of which the Commission is not a member.
Ceea ce avem este o propunere din partea unui organism în care Comisia nu este membru.
EnglishThere is, in fact, a whole series of questions relating to body scanners.
De fapt, există o întreagă serie de întrebări referitoare la scanerele corporale.
EnglishTaiwan's exclusion from this body at the behest of China is reprehensible.
Excluderea Taiwanului din acest organism la comanda Chinei este condamnabilă.
EnglishAfter all, for example, my own body contains a certain amount of sulphur.
În definitiv, de exemplu, chiar și corpul meu conține o anumită cantitate de sulf.
EnglishThe European Parliament is the elected body that represents the EU’s citizens.
Parlamentul European este ales prin vot şi reprezintă cetăţenii Uniunii.
EnglishAnother lesson is that we must establish a European civil protection body.
O altă lecție este că trebuie să înființăm un organism european de protecție civilă.
EnglishIt was the Bulgarian parliamentary control body that came up with the critical findings.
Corpul de control parlamentar bulgar este cel care a prezentat rezultatele critice.
EnglishWe should not forget that this service is not a decision-making body.
Nu trebuie să uităm că acest serviciu nu este o autoritate cu putere de decizie.
EnglishThe ECB - set up to be an unchallengeable body - is letting it go on.
BCE - înființată cu scopul de a fi un organism categoric - permite acest lucru.
EnglishHowever, these cannot be arbitrary decisions, but are in the hands of a special body.
Însă acestea nu pot fi decizii arbitrare, ci sunt la latitudinea unui organism special.
EnglishThe European Securities and Markets Authority will be the supervisory body.
Organismul de supraveghere va fi Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe.
EnglishThe European Parliament has so far lacked an impact assessment body.
Până în prezent, Parlamentului i-a lipsit un organism de evaluare a impactului.
EnglishThis body will allow us to ensure the consistency that is lacking in current practice.
Acest organism ne va permite să asigurăm consecvența care lipsește în practica actuală.
English. - Mr Verhofstadt, the Commission acts as a collegiate body.
președinte al Comisiei. - Dle Verhofstadt, Comisia acționează ca un organism colegial.
EnglishThis is the main decision-making body and therefore the most powerful of the three.
Este principalul organ de decizie, având astfel cea mai mare putere.