EN

bow {substantiv}

volume_up
1. general
Mr President, I welcome this report as a shot across the bows of supermarket giants.
Domnule preşedinte, salut acest raport ca pe un avertisment pentru marile supermarketuri.
Madam President, I bow to the expertise of others in this area, particularly Geoffrey Van Orden's comments.
Dnă președintă, salut expertiza altora în acest domeniu, în special comentariile dlui Geoffrey Van Orden.
bow (dar şi: arch, spring)
bow (dar şi: curtsey)
volume_up
reverență {f} (plecăciune)
bow (dar şi: bowknot)
volume_up
fundă {f}
2. Nautică
bow (dar şi: stem)
3. Muzică
4. Botanică

Exemple de folosire pentru "bow" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEight years on, we must bow to reality: the stated objectives have completely failed.
Opt ani mai târziu, trebuie să acceptăm realitatea: obiectivele fixate au eşuat complet.
EnglishNeither should the female dominated sectors have to bow to excessive economic pressure.
Pe de altă parte, nici sectoarele dominate de angajate nu ar trebui să se încline în fața presiunii economice.
EnglishThe Europe we dream about does not bow down before military organisations that write their history with blood.
Europa la care aspirăm nu se pleacă în fața organizațiilor militare care își scriu istoria cu sânge.
EnglishMadam President, I bow to the expertise of others in this area, particularly Geoffrey Van Orden's comments.
Dnă președintă, salut expertiza altora în acest domeniu, în special comentariile dlui Geoffrey Van Orden.
EnglishWill the Commissioner ensure this is the case or will he bow to the Commission's official bureaucracy?
Va putea dl comisar să asigure acest lucru în cazul de față sau se va conforma birocrației oficiale a Comisiei?
EnglishThe Syrian people will not bow to tanks.
Poporul sirian nu va îngenunchea în fața tancurilor.
EnglishIn fact, I bow down deeply before her.
EnglishHowever, I will bow to the superior wisdom and experience of Doris Pack in saying that this may be the way forward.
Cu toate acestea, mă voi pleca în fața înțelepciunii și experienței superioare a doamnei Doris Pack spunând că aceasta ar putea fi calea de a avansa.
EnglishHowever, the UK Government is far too cavalier in taking children into state care, so voting in favour of this recital will be a shot across their bow.
Cu toate acestea, guvernul britanic este mult prea nepăsător pentru a lua copiii în grija statului, astfel încât votul în favoarea acestei directive va fi un avertisment.
EnglishWe must bow our heads in respect and gratitude to those heroes who are working, at the risk of their own lives, to stabilise the situation in the nuclear reactor.
Trebuie să ne plecăm capetele în semn de respect și recunoștință față de acei eroi care fac eforturi, cu riscul propriei lor vieți, pentru a stabiliza situația din reactorul nuclear.
EnglishMadam President, people have the right to smoke but I bow to no one in saying that others should not have to breathe in the smoke at the workplace or any establishment that is breathed out by others.
Doamnă preşedinte, oamenii au dreptul să fumeze, dar nu sunt părtinitoare când afirm că alţii nu trebuie să inhaleze la locul de muncă fumul emanat de alţii.

Sinonime (în engleză) pentru "bow":

bow
bow-tie