EN

bright {adjectiv}

volume_up
bright (dar şi: effulgent, glowing, luminous, nitid)
If it cannot, there is no sense talking about a bright future.
Dacă nu va fi posibil, nu are niciun sens să discutăm despre un viitor luminos.
Fie ca acest Diwali să fie cel mai luminos!
With climate change and global warming, the future does not look any brighter.
Având în vedere schimbările climatice şi încălzirea globală, viitorul nu arată prea luminos.
Children playing on the site at a later time can be attracted by the bright colours, picking the fragments up only for them to explode in their hand, causing them to lose an arm or a leg.
Copiii care se joacă mai târziu în zona respectivă pot fi atraşi de fragmentele viu colorate, le adună, iar acestea explodează în mână, pierzându-şi astfel un braţ sau un picior.
Automatically controls exposure for bright and colourful video.
Tehnologia de anulare a zgomotului îmbunătăţeşte calitatea vocii pentru un sunet foarte clar.
bright (dar şi: aureate, gold, golden, yellow)
It goes without saying that, the more we educate our young people across Europe, the more the future begins to look brighter in a challenging global environment.
Este de la sine înțeles că, cu cât ne vom educa mai mult tinerii de pe întregul teritoriu european, cu atât viitorul va începe să pară mai strălucitor într-un mediu global competitiv.
bright (dar şi: clear, elevated, serene)
bright (dar şi: clever)
bright (dar şi: smart)
bright (dar şi: serene)

Exemple de folosire pentru "bright" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCentral Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.
Europa Centrală are un număr considerabil de cetățeni sclipitori, dornici să creeze.
EnglishIf it cannot, there is no sense talking about a bright future.
Dacă nu va fi posibil, nu are niciun sens să discutăm despre un viitor luminos.
EnglishAutomatically controls exposure for bright and colorful video.
Controlează automat expunerea pentru videoclipuri luminoase, pline de culoare.
EnglishAutomatically controls exposure for bright and colourful video.
Se roteşte în ambele direcţii până la jumătate pentru a reda o vizualizare completă.
EnglishAutomatically controls exposure for bright and colourful video.
Tehnologia de anulare a zgomotului îmbunătăţeşte calitatea vocii pentru un sunet foarte clar.
EnglishThe pro-nuclear lobbies still have a bright future ahead of them!
Lobby-urile pronucleare au încă un viitor strălucit în față!
EnglishHowever, even before the financial crisis, the situation on the labour market did not look at all bright.
Totuşi, nici înainte de criza financiară situaţia pe piaţa muncii nu era chiar foarte bună.
EnglishBright and colourful video, in virtually all lighting conditions.
Realizaţi mai multe lucruri împreună în HD, cu camerele HD LifeCams de la Microsoft certificate de Skype.
EnglishBright and colorful video, in virtually all lighting conditions.
Realizaţi mai multe lucruri împreună în HD, cu camerele HD LifeCams de la Microsoft certificate de Skype.
EnglishMay this Diwali be as bright as ever.
Diwali fericit! Fie ca acest Diwali să fie cel mai luminos!
EnglishTaking pictures with inaccurate exposure can result in pictures that are too bright or too dark.
Preluarea fotografiilor în condițiile unei expuneri inadecvate duce la imagini care sunt prea luminoase sau prea întunecate.
EnglishThe lobbyists have a bright future ahead of them.
EnglishIt is therefore our duty to help orphans so that a bright future is no longer an unattainable dream for them.
De aceea, este de datoria noastră să îi ajutăm pe orfani, astfel încât un viitor strălucit să nu mai fie un vis de neatins pentru aceștia.
EnglishWhen you use a Microsoft LifeCam that supports TrueColor, you will automatically receive bright and colorful video.
Când folosiţi o cameră web Microsoft LifeCam care acceptă tehnologia TrueColor, veţi beneficia automat de conţinut video luminos şi plin de culoare.
EnglishWhen you use a Microsoft LifeCam that supports TrueColor, you will automatically receive bright and colourful video.
Când folosiţi o cameră web Microsoft LifeCam care acceptă tehnologia TrueColor, veţi beneficia automat de conţinut video luminos şi plin de culoare.
EnglishThere are some bright spots.
EnglishI am sure that the bright prospect of accession to the European Union will speed up the respect for human rights and the reforms in Turkey.
Sunt convins că perspectiva favorabilă a aderării la Uniunea Europeană va accelera procesul de respectare a drepturilor omului şi reformele din Turcia.
EnglishThe proposals contained in this text are unrealistic and are nearer to mind-numbing mantras; waste and bureaucracy still have a bright future ahead of them.
Propunerile cuprinse în acest text sunt nerealiste şi mai aproape de nişte incantaţii anesteziante; risipa şi birocraţia încă mai au un viitor luminos.
EnglishWildlife, dazzling sunsets, bright turquoise oceans, and glamorous city beaches: The best of Brazil is yours with this free theme for Windows.
Animale sălbatice, apusuri superbe, oceane de un turcoaz deschis și plaje cosmopolite: Tot ce are mai bun Brazilia de oferit vă aparține, cu această temă gratuită pentru Windows.
EnglishOn the occasion of its 10th birthday, we wish our single currency, the euro, many more successful years with a bright common future for our continent of Europe.
Cu ocazia celei de-a zecea aniversări, îi dorim monedei noastre unice, euro, mulţi ani de succes şi un viitor comun strălucit pentru continentul nostru european.

Sinonime (în engleză) pentru "bright":

bright