EN

calm {adjectiv}

volume_up
The dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.
Dialogul pe marginea acestei probleme trebuie să fie raţional şi calm, bazat pe analize pertinente.
Mr Turmes, I really am trying hard to remain calm and objective here.
Dle Turmes, eu chiar încerc din răsputeri să rămân calm și obiectiv.
De asemenea, într-o astfel de situație, trebuie să îndemnăm la calm.
Most importantly, we have to ensure stability and public order, and while the situation has generally calmed down, violence continues.
În primul rând, trebuie să garantăm stabilitatea şi ordinea publică, iar violenţele continuă, chiar dacă situaţia s-a mai liniştit în general.
calm (dar şi: quiet)
calm (dar şi: smooth, unruffled)
volume_up
potolit {adj. m.} (despre mare)
calm
volume_up
potolit {adj. m.} (calm)
calm (dar şi: quiet)
calm (dar şi: benign, gentle, kind, mild, soft, sweet)
calm (dar şi: quiet)
RO

calm {adjectiv masculin}

volume_up
Dialogul pe marginea acestei probleme trebuie să fie raţional şi calm, bazat pe analize pertinente.
The dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.
Dle Turmes, eu chiar încerc din răsputeri să rămân calm și obiectiv.
Mr Turmes, I really am trying hard to remain calm and objective here.
De asemenea, într-o astfel de situație, trebuie să îndemnăm la calm.
We must also urge calm in such a situation.
calm (dar şi: seren, relaxat)
calm (dar şi: liniştit)

Exemple de folosire pentru "calm" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNow calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
La Laâyoune este din nou liniște acum, chiar dacă încă mai rămân tensiunile de fond.
EnglishThis was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
Aceasta a fost încercarea Europei de a spune piețelor mondiale "să o ia încetișor”.
EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Acum trebuie să liniștim lucrurile și nu trebuie să continuăm să menționăm gravitatea crizei.
EnglishCaptain Camara's decision not to run could allow calm to return.
Decizia căpitanului Camara de a nu candida ar putea determina reinstalarea calmului.
EnglishThe dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.
Dialogul pe marginea acestei probleme trebuie să fie raţional şi calm, bazat pe analize pertinente.
EnglishThis would restore confidence, ease the crisis and restore calm to the financial markets.
Aceasta va restabili încrederea, va uşura criza şi va restabili calmul pe pieţele financiare.
EnglishI believe this is the only way of addressing this issue in a calm and responsible way.
Cred că acesta este singurul mod de abordare a acestei chestiuni într-un mod calm şi responsabil.
EnglishMr Turmes, I really am trying hard to remain calm and objective here.
Dle Turmes, eu chiar încerc din răsputeri să rămân calm și obiectiv.
EnglishOur first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
Principala noastră responsabilitate în această seară este să facem un apel la calm și la dialog.
EnglishAbove all, we need to be calm and measured in our response.
Mai presus de toate, trebuie să fim calmi și măsurați în reacția noastră.
EnglishToday, beneath the calm, there are deep tensions and fears that the violence may return again.
Astăzi, în spatele calmului, se ascund tensiuni adânci şi temeri că violenţa ar putea reapărea.
EnglishI agree that we should conduct cross-border checks, if only to calm the population.
Sunt de acord că ar trebui să desfășurăm verificări transfrontaliere, fie și numai pentru a calma populația.
EnglishAs regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship.
Cu privire la problema energiei: şi aici trebuie să cultivăm o relaţie foarte calmă şi rezonabilă.
EnglishIt is not an overreaction; it is a very calm reaction.
Nu este vorba despre o reacţie exagerată; este o reacţie foarte calmă.
EnglishThe European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.
Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce îi stă în putere pentru a se asigura că prevalează calmul şi prudenţa.
EnglishMr President, Baroness Ashton, you are appealing for calm.
Domnule președinte, doamnă Ashton, ne cereți să rămânem calmi.
EnglishWe must also urge calm in such a situation.
De asemenea, într-o astfel de situație, trebuie să îndemnăm la calm.
EnglishWe must do everything in our power to protect the common currency, the euro, and calm the markets.
Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a proteja moneda comună, euro, și pentru a liniști piețele.
EnglishThat is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
Aceasta este capcana pe care ne-o întinde, și tot ceea ce putem să le spunem celor două părți este "Să ne păstrăm calmul!”
EnglishThey are telling them to stay calm and be careful.
Ei le spun acestora să rămână calmi și să aibă grijă.