EN

calm down! [exemplu]

volume_up
calm down!
volume_up
liniștește-te! [ex.]
calm down!
volume_up
potolește-te! [ex.]

Exemple de folosire pentru "calm down!" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
Aceasta a fost încercarea Europei de a spune piețelor mondiale "să o ia încetișor”.
EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Acum trebuie să liniștim lucrurile și nu trebuie să continuăm să menționăm gravitatea crizei.
EnglishThat is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
Aceasta este capcana pe care ne-o întinde, și tot ceea ce putem să le spunem celor două părți este "Să ne păstrăm calmul!”
EnglishLadies and gentlemen, let us all calm down a little.
EnglishHowever, this financial measure is derisory and is intended merely to calm the producers down for a while.
Totuşi, această măsură financiară este derizorie şi nu face decât să-i liniştească pe producători pentru o perioadă scurtă.
EnglishWe must tell Mr Mubarak to calm down, and the best way to calm things down is for him to clear off, to get out.
Trebuie să-i spunem domnului Mubarak să se calmeze, și cea mai bună modalitate de a liniști lucrurile este ca el să părăsească scena, să plece.
EnglishCalm down, my friend, calm down!
EnglishI believe that the result of this vote will send a positive message to the other Member States and that it will calm down some unfounded apprehensions.
Cred că rezultatul acestui vot va transmite un mesaj pozitiv celorlalte state membre și că va calma unele temeri nefondate.
EnglishIt would be very much appreciated if we could calm the atmosphere down a little, because some words and expressions are not always easy to accept.
Am aprecia foarte mult dacă am putea calma atmosfera puţin, deoarece unele cuvinte sau expresii nu sunt întotdeauna uşor de acceptat.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

down substantiv
down adverb
Romanian
down interjecţie
Romanian
down adjectiv
Romanian
calm adjectiv
calm substantiv