EN

card {substantiv}

volume_up
A data card is a small card or device that provides mobile broadband Internet access.
O cartelă de date este o cartelă mică sau un dispozitiv care oferă acces de bandă largă mobilă la Internet.
Insert the flash memory card into a card reader (if you have one).
Introduceți cartela de memorie flash într-un cititor de cartele (dacă aveți unul).
(These numbers will not be visible after the card is inserted into the tuner.)
(Aceste numere nu vor fi vizibile după ce cartela este instalată în tuner.)
figură (pe o carte de joc)
card
CableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
CableCARD S/N: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
Such a card must, however, facilitate the flow of people, and not make it more difficult.
Acest card trebuie, însă, să faciliteze circulaţia populaţiei, nu s-o îngreuneze.
You must apply for your card with the authority of the country where you are insured.
Pentru a obţine acest card, contactaţi casa de asigurări din ţara în care sunteţi asigurat.
RO

card {neutru}

volume_up
CableCARD S/N: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
CableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
Acest card trebuie, însă, să faciliteze circulaţia populaţiei, nu s-o îngreuneze.
Such a card must, however, facilitate the flow of people, and not make it more difficult.
Pentru a obţine acest card, contactaţi casa de asigurări din ţara în care sunteţi asigurat.
You must apply for your card with the authority of the country where you are insured.

Exemple de folosire pentru "card" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCheck the information that came with your sound card for the installation steps.
Verificați informațiile furnizate cu placa de sunet pentru pași de instalare.
EnglishCableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
CableCARD S/N: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Pentru a remedia problema, trebuie să reinstalați driverul corect pentru placa video.
EnglishIt's not if you have the correct type of video card in a PC running Windows 7.
Nu e greu dacă aveți tipul corect de placă video într-un PC care execută Windows 7.
EnglishWindows will locate the pictures (and any video files) on your memory card.
Windows va localiza imaginile (și orice fișiere video) de pe cartela de memorie.
EnglishIn addition to their own valid passport or ID card, all children travelling:
Pe lângă paşaport sau actul de identitate, pentru toţi copiii care călătoresc:
EnglishLocate an expansion slot in the computer that will accept your new sound card.
Localizați fanta de extindere din computer care acceptă placa de sunet nouă.
EnglishThese jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Aceste mufe conectează direct placa de sunet sau procesorul de sunet de pe computer.
EnglishYou might need to connect the sound card in your PC directly to your speakers.
Este posibil să fie necesar să conectați cardul de sunet din PC direct la difuzoare.
EnglishPlug your speakers, and microphone if applicable, into your new sound card.
Conectați difuzoarele și microfonul (dacă există unul) la placa de sunet nouă.
EnglishMake sure that your sound card is properly installed and the drivers are updated.
Asiguraţi-vă că placa de sunet este instalată corect şi că driverele sunt actualizate.
EnglishThe main problem is violence and we must very clearly show it a red card.
Principala problemă o reprezintă violenţa şi trebuie să o penalizăm foarte clar.
English(These numbers will not be visible after the card is inserted into the tuner.)
(Aceste numere nu vor fi vizibile după ce cartela este instalată în tuner.)
EnglishSoftware from the manufacturer might also include other programs for your sound card.
Software-ul de la producător poate conține și alte programe pentru placa de sunet.
EnglishIf no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
Dacă nu se joacă nicio carte atu, turul merge la cea mai mare carte din suita condusă.
EnglishThe purpose of a CableCARD is to allow access to channels that are encrypted.
Scopul unei cartele CableCARD este să permită accesul la canalele criptate.
EnglishHowever, there are Members here who are constantly getting the blue card out.
Cu toate acestea, există aici deputaţi care scot în mod constant cartonaşul albastru.
EnglishUnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
UnitAddress: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
EnglishHere are websites for some of the most common TV tuner card manufacturers:
Mai jos sunt site-urile Web ale celor mai cunoscuți producători de cartele tuner TV:
EnglishHowever, I was unable to vote on this proposal as I had a problem with my voting card.
Nu am reusit insa sa votez acest text deoarece am avut o problema cu cartela de vot.