EN

carriage {substantiv}

volume_up
We have not chosen measures that encourage more sustainable carriage of goods.
Nu am ales măsuri care promovează un transport de mărfuri mai durabil.
chirie (pentru transport de mărfuri)
chirie (pentru transport de mărfuri)
carriage
volume_up
transport {n} (mai ales de mărfuri)
We have not chosen measures that encourage more sustainable carriage of goods.
Nu am ales măsuri care promovează un transport de mărfuri mai durabil.
chirie (pentru transport de mărfuri)
chirie (pentru transport de mărfuri)
carriage (dar şi: gun carriage)
dric (al unui car ţărănesc)
dric (al unui car ţărănesc)
carriage (dar şi: cart, gig)
We will be vigilant in making sure that none of the carriages decouples, which would risk derailing the whole train.
Vom fi vigilenţi şi ne vom asigura că nu se va decupla niciun vagon, fapt care ar crea riscul de deraiere a întregului tren.
carriage (dar şi: crew, (air) crew)
carriage (dar şi: cartage, charges of conveyance)
carriage (dar şi: carrying)
volume_up
port {n} (purtare)
carriage (dar şi: coach, conveyance)
carriage (dar şi: bearing)
volume_up
ţinută {f} (a corpului)
carriage (dar şi: March, gait, going, walking)
carriage (dar şi: bearing, pace)
carriage (dar şi: bearing, pace)

Exemple de folosire pentru "carriage" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have not chosen measures that encourage more sustainable carriage of goods.
Nu am ales măsuri care promovează un transport de mărfuri mai durabil.
EnglishPassengers may also carry liquids in their checked baggage for carriage in the hold of an aircraft.
Pasagerii pot transporta lichide în bagajul de cală.
EnglishUp to now, the data on the carriage of goods and passengers have been collected by 18 Member States on a voluntary basis.
Până acum, datele privind transporturile de bunuri și pasageri au fost colecționate de 18 state membre în mod voluntar.
Englishcharge for carriage
Englishcharge for carriage
Englishfore frame of a carriage
Englishfore frame of a carriage
Englishthill (of a carriage)
Englishthill (of a carriage)
EnglishI am voting for the report by Mr Simpson because I consider statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea to be very useful.
Votez pentru raportul dlui Simpson pentru că consider că raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri este foarte util.
EnglishIn Lithuania, the carriage of goods by sea constitutes just a small percentage of all goods carried and therefore, it is possible to achieve much more in this field.
În Lituania, transporturile de bunuri pe mare constituie doar un mic procent din toate bunurile transportate și, prin urmare, putem realiza mult mai multe în acest domeniu.
EnglishThere is an agreed EU list of items that are not allowed into the cabin of an aircraft and a list of items that are not allowed in checked baggage for carriage in the hold of an aircraft.
La nivelul UE a fost convenită o listă cu obiectele care nu sunt permise în cabină şi o listă cu articolele interzise în bagajul transportat în cala avionului.