Exemple de folosire pentru "check" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
În fila General, selectați caseta Contul este dezactivat, apoi faceți clic pe OK.
EnglishCheck that your computer meets the minimum hardware requirements for running Aero:
Verificați că sunt întâlnite cerințele minime de hardware pentru executarea Aero:
EnglishCheck the information that came with your sound card for the installation steps.
Verificați informațiile furnizate cu placa de sunet pentru pași de instalare.
EnglishTo display the Recycle Bin on the desktop, select the Recycle Bin check box.
Pentru a afișa Coșul de reciclare pe desktop, selectați caseta Coș de reciclare.
EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Deblocați-o făcând clic pe Blocare bară de activități pentru a debifa opțiunea.
EnglishThe Commission makes the final check on the admissibility of a citizens' initiative.
Comisia desfășoară verificarea finală a admisibilității inițiativei cetățenești.
EnglishOn the Confirmation page, carefully check the domain name and type you provided.
Pe pagina Confirmare, verificaţi numele şi tipul domeniului pe care le-aţi furnizat.
EnglishCheck with your PC manufacturer to understand which USB ports your PC supports.
Consultați producătorul PC-ului pentru a înțelege ce porturi USB acceptă PC-ul dvs.
EnglishIf you turn off automatic updating, make sure you check for new updates regularly.
Dacă dezactivați actualizarea automată, trebuie să căutați regulat actualizări noi.
EnglishIf that happens, you'll have the option to check online for possible solutions.
Dacă acest lucru se întâmpla, veți avea opțiunea de a căuta online soluții posibile.
EnglishThe next time you connect to the network, select the Connect automatically check box.
La următoarea conectare la rețea, bifați caseta de selectare Conectare automată.
EnglishCheck the documentation for your computer to determine if your computer has one.
Consultați documentația computerului pentru a determina dacă există unul pe computer.
EnglishCheck the support section of your PC manufacturer’s website for more information.
Consultați secțiunea de asistență din site-ul web al producătorului PC-ului.
EnglishCheck the Personalization & Ease of Access section of Support for solutions.
Consultați secțiunea Personalizare și Accesibilitate din Asistență pentru soluții.
EnglishTo uninstall the program, check the information that came with the program.
Pentru a dezinstala programul, consultați informațiile care însoțesc programul.
EnglishWindows Update will check for these updates and install them when they're ready.
Windows Update va căuta aceste actualizări și le va instala atunci când sunt pregătite.
EnglishFollow these steps to check for and set the correct audio device as the default.
Urmați acești pași pentru a verifica dispozitivul audio corect și a-l seta ca implicit.
EnglishCheck the information for your antenna to make sure that it supports digital TV.
Verificați informațiile pentru antenă pentru a vă asigura că acesta acceptă TV digital.
EnglishThe toolbar names with check marks beside them are already on the taskbar.
Numele de bare de instrumente care sunt bifate se află deja în bara de activități.
EnglishA check mark appears next to Windows Media Player to indicate that it is turned on.
Lângă Windows Media Player apare o bifă, indicând că funcția este activată.
Mai multe cuvinte
English
  • check

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul italian-român.