Traducere engleză-română pentru "classified"

EN

"classified" română traducere

RO
EN

classified {adjectiv}

volume_up
classified

Exemple de folosire pentru "classified" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUpdates are classified as Important, Recommended, Optional, and Featured.
Actualizările sunt clasificate ca Importante, Recomandate, Opționale și Speciale.
EnglishIn other words, there could be cases when red mud is classified as hazardous.
Cu alte cuvinte, pot exista situații în care noroiul roșu poate fi clasificat drept periculos.
EnglishThis substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Substanţa este clasificată drept agent carcinogenic de categoria 3.
EnglishThere is a group there which, by international standards, is classified as far-right.
Există în această ţară un grup care, conform standardelor internaţionale, este clasificat de extrema dreaptă.
EnglishTake our Amendment 44 on classified documents.
Să ne referim, de exemplu, la amendamentul 44 privind documentele clasificate.
EnglishThey must therefore be classified as category 3.
Prin urmare, acestea trebuie clasificate ca făcând parte din categoria 3.
EnglishEvents are classified as error, warning, or information, depending on the severity of the event.
Evenimentele sunt clasificate ca erori, avertismente sau informații, în funcție de gravitatea evenimentului.
EnglishIt is a substance that is particularly harmful to human health, as it is classified as a carcinogen.
Aceasta este o substanţă foarte periculoasă pentru sănătatea umană, fiind clasificată drept cancerigenă.
EnglishIn my constituency of Northern Ireland, 98% of all companies can be classified as SMEs.
În circumscripția mea electorală din Irlanda de Nord, 98 % din totalul întreprinderilor intră în categoria IMM-urilor.
EnglishAn area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.
O zonă din ţara din care provin, şi anume peştera cu stalactite de la Aggtelek, este clasificată ca spaţiu natural.
EnglishAll the EU Member States should ratify and apply the conventions classified by the ILO as being up to date.
Toate statele membre UE ar trebui să ratifice și să aplice convențiile clasificate de OIM drept actuale.
EnglishThe game from which the images in this theme were taken is not classified as suitable for young children.
Jocul din care au fost împrumutate imaginile acestei teme nu este clasificat ca potrivit pentru copiii mici.
EnglishThe film from which the images in this theme were taken is not classified as suitable for young children.
Filmul din care au fost împrumutate imaginile acestei teme nu este clasificat ca potrivit pentru copiii mici.
EnglishResearch has shown that in a study on 4 000 plants, no less than 22% were classified as threatened.
Cercetările au arătat că într-un studiu pe 4 000 de plante, nu mai puţin de 22 % au fost clasificate ca ameninţate.
EnglishMadam President, I come from the West Midlands, and 20% of the West Midlands is classified as green belt.
Dnă preşedintă, eu sunt din regiunea West Midlands, iar 20 % din aceasta este clasificată ca zonă verde de centură.
EnglishAfter all, this not classified information.
În definitiv, acestea nu sunt informații clasificate.
EnglishMauritania is also one of the poorest countries in the world, classified as a Heavily Indebted Poor Country.
Mauritania este, de asemenea, una dintre cele mai sărace țări din lume, fiind clasificată ca o țară săracă foarte îndatorată.
EnglishIf software has not yet been classified, you must review information about the software, and then choose an action.
Dacă software-ul nu a fost clasificat încă, trebuie să revizuiți informațiile despre software, apoi să alegeți o acțiune.
EnglishNeither PVC, in other words polyvinyl chloride, nor waste from PVC are classified as hazardous under EU law.
Nici PVC-ul, cu alte cuvinte policlorura de vinil, nici deșeurile din PVC nu sunt clasificate de legislația UE ca fiind periculoase.
EnglishIn practical terms, the label will indicate for these parameters the level from A to G which the tyre is classified as.
Practic, pentru aceşti parametri, eticheta va conţine o indicaţie privind nivelul, de la A la G, în care se încadrează pneul.

Sinonime (în engleză) pentru "classified":

classified
classifiable