EN

clever {adjectiv}

volume_up
clever (dar şi: brainy, intelligent, sharp, sage)
We must not reinvent the wheel, because this would be neither efficient nor clever.
Nu trebuie să reinventăm roata, pentru că acest lucru nu ar fi nici eficient, nici inteligent.
It is time to box clever, to do our part but to ensure that the rest of the world does the same.
Este timpul să facem un meci inteligent, să ne respectăm obligațiile, dar să ne asigurăm că și restul lumii face la fel.
He answered very cleverly, because he is a clever politician: that is up to you - you are a politician.
A răspuns foarte inteligent, pentru că dumnealui este un politician inteligent: asta depinde de dvs. - dvs. sunteţi politician.
You quoted my friend Mr Daul - a clever man, but in this case he was wrong - who said here that the financial crisis did not represent the defeat of capitalism.
L-aţi citat pe prietenul meu, dl Daul - un om deştept, dar, în cazul acesta nu a avut dreptate - care a spus aici că criza financiară nu a reprezentat înfrângerea capitalismului.
clever (dar şi: canny, cunning, cute, sharp, smart)
clever (dar şi: adroit, artful, canny, handy, skilful)
clever (dar şi: bright)
clever (dar şi: wiseacre)
clever (dar şi: cute)
clever (dar şi: cute)
volume_up
mintos {adj. m.} (deştept)
clever
volume_up
priceput {adj. m.} (deștept)
clever (dar şi: cute)
clever
volume_up
răsărit {adj. m.} [colocv.] (deștept)
clever (dar şi: subtle)
volume_up
rafinat {adj. m.} (deștept)

Exemple de folosire pentru "clever" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishClever wording is being used to smuggle this measure in through the back door.
Formularea inteligentă este folosită pentru a introduce această măsură prin ușa din spate.
EnglishWe must not reinvent the wheel, because this would be neither efficient nor clever.
Nu trebuie să reinventăm roata, pentru că acest lucru nu ar fi nici eficient, nici inteligent.
EnglishAmong the many clever analyses and responses, there is one question which has not been asked.
Între multele analize și răspunsuri inteligente, există o întrebare care nu a fost pusă.
EnglishIt was a very clever move to convene the summit yesterday.
A fost o mişcare foarte inteligentă să organizaţi reuniunea la nivel înalt ieri.
EnglishI thought the world had seen enough of clever financial tricks.
Credeam că lumea a văzut destule jonglerii financiare inteligente.
EnglishWho's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Cine este geniul nostru? Felicitări pentru examenul strălucit!
EnglishIt is time to box clever, to do our part but to ensure that the rest of the world does the same.
Este timpul să facem un meci inteligent, să ne respectăm obligațiile, dar să ne asigurăm că și restul lumii face la fel.
EnglishHe answered very cleverly, because he is a clever politician: that is up to you - you are a politician.
A răspuns foarte inteligent, pentru că dumnealui este un politician inteligent: asta depinde de dvs. - dvs. sunteţi politician.
EnglishNow, that is clever investing.
Acest lucru este ceea ce se numeşte o investire inteligentă.
EnglishThis is a clever policy.
EnglishThe much-quoted reversal of Russia's foreign policy trend has proved, after a closer look, to be just a clever tactical move.
Mult citata schimbare a tendinței politicii externe a Rusiei s-a dovedit a fi, la o privire mai atentă, o simplă mișcare tactică inteligentă.
EnglishThe fact that completely different provisions can be made - including tailored to particular national circumstances -is a clever solution.
Faptul că se pot adopta măsuri complet diferite - chiar adaptate la circumstanţele naţionale specifice - este o soluţie inteligentă.
EnglishThis is an issue for which we need to find a clever, ecologically acceptable and economically justifiable solution.
Aceasta este o problemă pentru care trebuie să găsim o soluție inteligentă, acceptabilă din punct de vedere ecologic și justificabilă din punct de vedere economic.
EnglishWe must make clever use of market forces, because it is consumers who decide in the long term how their food is produced.
Trebuie să exploatăm inteligent forțele care acționează pe piață, pentru că, pe termen lung, consumatorii sunt cei care decid cum este produsă hrana noastră.
EnglishIn the debate, it must not be forgotten that the rules and regulations for the supply of labour can be exploited by clever enterprises.
În cadrul dezbaterii nu trebuie să uităm că regulile și regulamentele privind oferta de forță de muncă pot fi exploatate de anumite întreprinderi inteligente.
EnglishPlease can we do something clever and well-founded, just as the artists recommended and requested in our hearing in the Committee on Legal Affairs.
Haideţi, vă rog, să facem ceva inteligent şi bine fondat, aşa cum au recomandat şi solicitat artiştii pe parcursul audierii din cadrul Comisiei pentru afaceri juridice.
EnglishI very much welcome this resolution, which includes, as do many of the resolutions that we pass in this House, lots of very sensible, clever and well set out words.
Salut această rezoluție, care include, la fel ca multe rezoluții pe care le aprobăm în acest Parlament, multe cuvinte foarte sensibile, inteligente și bine intenționate.
EnglishYou quoted my friend Mr Daul - a clever man, but in this case he was wrong - who said here that the financial crisis did not represent the defeat of capitalism.
L-aţi citat pe prietenul meu, dl Daul - un om deştept, dar, în cazul acesta nu a avut dreptate - care a spus aici că criza financiară nu a reprezentat înfrângerea capitalismului.

Sinonime (în engleză) pentru "clever":

clever
cleverness