EN

club {substantiv}

volume_up
The EU must not be an exclusive club, and should be open to the membership of other countries.
UE nu trebuie să fie un club exclusivist şi trebuie să fie deschisă aderării altor ţări.
I have spoken to the cabin services director and Club is also full.
Am vorbit cu şeful de bord şi mi-a spus că şi la clasa Club sunt ocupate toate locurile.
A homegroup is like creating an exclusive little club, making it especially handy for families.
Un grup de domiciliu este precum crearea unui club exclusiv, ceea ce îl face deosebit de util pentru familii.
club (dar şi: cudgel)
volume_up
ghioagă (bâtă) {f}
club (dar şi: bludgeon)
club
volume_up
par {m} (bâtă)
RO

club {neutru}

volume_up
UE nu trebuie să fie un club exclusivist şi trebuie să fie deschisă aderării altor ţări.
The EU must not be an exclusive club, and should be open to the membership of other countries.
Am vorbit cu şeful de bord şi mi-a spus că şi la clasa Club sunt ocupate toate locurile.
I have spoken to the cabin services director and Club is also full.
Un grup de domiciliu este precum crearea unui club exclusiv, ceea ce îl face deosebit de util pentru familii.
A homegroup is like creating an exclusive little club, making it especially handy for families.

Exemple de folosire pentru "club" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI have spoken to the cabin services director and Club is also full.
Am vorbit cu şeful de bord şi mi-a spus că şi la clasa Club sunt ocupate toate locurile.
EnglishThe EU must not be an exclusive club, and should be open to the membership of other countries.
UE nu trebuie să fie un club exclusivist şi trebuie să fie deschisă aderării altor ţări.
EnglishHungary is a Member State of the European Union, and follows the rules of the club correctly.
Ungaria este un stat membru al Uniunii Europene şi urmează regulile clubului în mod corect.
EnglishIn my country, for example, it costs us GBP 50 million a day to be members of this club.
În țara mea, de exemplu, ne costă până la 50 milioane de lire sterline pe zi să fim membrii acestui club.
EnglishWhat exactly are they going to bring to our European club?
Cu ce va contribui mai exact Islanda la clubul nostru european?
EnglishA homegroup is like creating an exclusive little club, making it especially handy for families.
Un grup de domiciliu este precum crearea unui club exclusiv, ceea ce îl face deosebit de util pentru familii.
EnglishIn case someone thinks otherwise, the club has corresponding rules on how to proceed.
În cazul în care cineva are o părere contrară, clubul are reguli corespunzătoare în ceea ce priveşte procedura de urmat.
EnglishMrs Oviir, your fan club has stayed to the end.
Doamnă Oviir, fan clubul dumneavoastră a stat până la sfârşit.
EnglishOne solution would be for the Member States to join a CO2 emissions reduction club, on a voluntary basis.
Singura soluție ar fi ca statele membre să adere la clubul de reducere a emisiilor de CO2, pe bază de voluntariat.
EnglishBut it is good to have him in the centurion club.
Dar ne bucurăm să îl avem în grupul centurionilor.
EnglishMadam President, from your fan club in this corner, may I thank you for your efficient chairing.
Dnă președintă, din partea admiratorilor dvs. din acest colț, aș dori să vă mulțumesc pentru modul eficient în care prezidați.
EnglishIt cannot remain a club which is closed to other European states, but it cannot open its doors indefinitely either.
Nu poate rămâne un club închis altor state europene, dar nici nu-şi poate deschide porţile în mod nedefinit.
EnglishCreate team, study group or club sites.
Creați site-uri de echipă, de grup de studiu sau de club.
EnglishIt is important that the External Action Service be European, and not a kind of elite club for the chosen few.
Este important ca Serviciul pentru acţiune externă să fie european, nu un fel de club de elită pentru o minoritate.
EnglishSweden is in a very exclusive club, almost alone at 1% of GNI when it comes to development assistance.
Suedia se află într-un club foarte exclusivist, atingând aproape singură 1 % din VNB în ceea ce priveşte asistenţa pentru dezvoltare.
EnglishThe Union must not be an exclusive club.
EnglishIn other words, a sign will be put on the euro area club door, saying: 'The club is closed for major refurbishment'.
Cu alte cuvinte, se va afişa o pancartă deasupra uşii de la clubul euro, pe care va sta scris: "Clubul este închis pentru renovare”.
EnglishAnd what an expensive club it is becoming.
EnglishIn our globalised markets, CSR entails much more than making a donation to the local football club.
Pe pieţele noastre globalizate, responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) implică mult mai mult decât o donaţie făcută unui club de fotbal local.
EnglishWe are not nowadays a fan club.