EN

come {interjecţie}

volume_up

Exemple de folosire pentru "come" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishObviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
Evident, din rezoluţia pe care am adoptat-o trebuie să decurgă acţiuni concrete.
EnglishWhere will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
De unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Dacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
Resursele se pot obţine la trei niveluri: UE, statele membre şi sectorul privat.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Nu suntem presaţi de timp pentru a veni de la o zi la altă cu noi reglementări.
EnglishObviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Evident, imboldul iniţial pentru aceasta trebuie să vină de la legiuitorii înşişi.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Acum a sosit momentul ca aceste prevederi şi rezoluţii să capete un conţinut real.
EnglishImmediately below is the warranty that covers products that come with software.
Mai jos se află garanţia care include produsele livrate împreună cu software.
EnglishIf you don't see this, then your Bluetooth software didn't come from Microsoft.
Dacă nu o vedeți, atunci software-ul Bluetooth nu este furnizat de Microsoft.
EnglishI therefore believe that the resources should be diversified in the years to come.
Prin urmare, cred că resursele trebuie să fie diversificate în următorii ani.
EnglishFortunately, I am led to believe that that vote in the UK will come quite quickly.
Din fericire, înţeleg că votul din Regatul Unit va avea loc destul de repede.
EnglishPlease come and exercise the solidarity that has so often been mentioned today.
Vă rog să veniţi şi să manifestaţi solidaritatea atât de des menţionată azi.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Ajung acum la acele priorități și o menționez pe prima: stabilitatea Europei.
EnglishFinally, we have to come forward with a plan for the European banking sector.
În cele din urmă, trebuie să venim cu un plan pentru sectorul bancar european.
EnglishHowever, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.
Cu toate acestea, mi-aş dori să veniţi cu idei, mi-aş dori să apăraţi ceva.
EnglishThirty-one political parties have come forward so far to stand for election.
Treizeci și unu de partide politice s-au înscris până acum în cursa electorală.
EnglishI think that autonomy and rights for women are something they have to come clean on.
Cred că autonomia şi drepturile femeilor sunt aspecte care trebuie clarificate.
EnglishWindows 8 and Windows 8 Pro don't come with DVD movie playback capability.
Windows 8 și Windows 8 Pro nu includ capacitatea de redare a filmelor de pe DVD.
EnglishNobody knows where the raw materials come from and how they have been obtained.
Nimeni nu știe de unde provin materiile prime și cum sunt obținute acestea.