Traducere engleză-română pentru "to come across"

EN

"to come across" română traducere

Exemple de folosire pentru "to come across" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is a very important message that has come across here in this debate.
Acesta este un mesaj foarte important care a apărut în această dezbatere.
EnglishRarely have I come across such a demagogic and unrealistic report.
Rar am întâlnit un raport atât de demagogic și de nerealist.
EnglishIt is rare to come across someone embodying so many qualities.
Rareori întâlnim oameni cu atât de multe calităţi.
EnglishWhen you come across a website, contact, or folder that you want to pin to Start, here's how:
Când ajungeți la un site web, un contact sau un folder pe care doriți să le fixați la Start, iată cum o puteți face:
EnglishWhen you come across something you want to share in one of your apps, here's how to use the Share charm:
Când întâlniți ceva ce doriți să partajați într-una din aplicațiile dvs., iată cum să utilizați butonul Partajare:
EnglishOur citizens often look things up on the Internet, where they often come across poor and uncontrolled information.
Cetățenii noștri caută deseori lucruri pe internet, și ajung adesea la informații necorespunzătoare și necontrolate.
EnglishI have come across a file of a detainee who died during interrogation because of waterboarding in boiling water'.
Am dat peste o fişă a unui deţinut care a murit în timpul interogatoriului datorită înecării simulate cu apă fiartă”.
EnglishWe have already come across this type of scenario in the case of Moldovan or Georgian passports versus Russian passports.
Ne-am mai întâlnit cu acest tip de scenariu în cazul paşapoartelor moldoveneşti sau georgiene versus paşapoarte ruseşti.
EnglishAnd in the event that we actually do so, we come across as powerless and impotent in the absence of appropriate sanctions.
Iar în cazul în care procedăm astfel, ne dăm seama că suntem slabi și neputincioși în lipsa unor sancțiuni corespunzătoare.
EnglishI hope that has come across quite clearly.
EnglishI appreciate that such things do happen sometimes, but this is not the first time that I have come across or heard about something like this.
Înţeleg că uneori astfel de lucruri se întâmplă, dar aceasta nu este prima dată când aflu sau aud lucruri de genul acesta.
EnglishHowever, in this material, I have also come across a proposal for a universal basic income or unconditional income for all.
Totuși, în acest material am dat și peste o propunere referitoare la un venit de bază universal sau la un venit necondiționat pentru toată lumea.
EnglishI have never before come across an example where positive feedback about trade negotiations has been forthcoming from the agricultural sector.
Nu am mai întâlnit până acum un exemplu în care semnalele pozitive privind negocierile legate de comerţ vin şi din sectorul agricol.
EnglishThey come across information from other parts of the world and are not able to tell whether it is product advertising or factual information.
Găsesc informaţii din alte părţi ale lumii şi nu pot stabili dacă acestea sunt informaţii de promovare a produsului sau informaţii factuale.
EnglishI sincerely believe that these terms, which we may come across in every EU document and every speech, have not lost their meaning.
Cred cu convingere că acești termeni, care pot fi întâlniți în toate documentele și în toate discursurile cu referire la UE, nu și-au pierdut semnificația.
EnglishMedia Center in Windows 7 is compatible with most video file types, but there's always a chance you'll come across one that just won't play.
Media Center din Windows 7 este compatibil cu majoritatea tipurilor de fișiere, dar există întotdeauna o posibilitate să întâlniți unul care să nu se redea.
EnglishRomania has a huge number of agri-food products which we do not, unfortunately, come across on European markets, even though many of them are environmentally friendly.
România are foarte multe produse agroalimentare pe care, din păcate, nu le regăsim pe pieţele europene, deşi multe dintre acestea sunt ecologice.
EnglishThe new directive will make it possible to adopt the necessary measures to avoid such situations, thereby lessening all the problems we have come across.
Noua directivă va face posibilă adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea unor astfel de situaţii; astfel, se vor diminua toate problemele cu care ne confruntăm.
EnglishI hope and believe that those of our colleagues in the Commission who did not come across so strongly in the hearings will develop that strength as time goes by.
Sper şi cred că acei colegi ai noştri din Comisie care nu au făcut o impresie atât de bună la audieri îşi vor dezvolta aceste capacităţi de-a lungul timpului.
EnglishWe must establish quotas for refugees which are distributed across the different Member States and which also include the refugees who come across the 'green border'.
Trebuie să stabilim cote pentru refugiaţii care sunt repartizaţi în diferitele state membre şi care includ şi refugiaţii care trec prin "frontiera verde”.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

come interjecţie
across adverb
across prepoziţie
Romanian
to put across verb
to get across verb
come here!
Romanian
come here! interjecţie
Romanian
to take/put across verb
Romanian
to run across verb
Romanian
to go across verb
Romanian
come up verb
Romanian
come what may
Romanian
to cut across verb