Traducere engleză-română pentru "to compose"

EN

"to compose" română traducere

volume_up
composer {substantiv}
EN

to compose [composed|composed] {verb}

volume_up
to compose (dar şi: to create, to write)
Faceți clic pe Creare mesaj pentru a compune un mesaj nou.
When a delegate has Send on Behalf permissions, the delegate can compose an e-mail message and enter the manager's name in the From box.
Când un delegat are permisiuni Trimitere în numele, delegatul poate compune mesaje de poștă electronică și poate introduce numele managerului în caseta De la.
Faceți clic pe Creare mesaj pentru a compune un mesaj nou.
When a delegate has Send on Behalf permissions, the delegate can compose an e-mail message and enter the manager's name in the From box.
Când un delegat are permisiuni Trimitere în numele, delegatul poate compune mesaje de poștă electronică și poate introduce numele managerului în caseta De la.
to compose
volume_up
a compune {vb.} (o lucrare)
Faceți clic pe Creare mesaj pentru a compune un mesaj nou.
When a delegate has Send on Behalf permissions, the delegate can compose an e-mail message and enter the manager's name in the From box.
Când un delegat are permisiuni Trimitere în numele, delegatul poate compune mesaje de poștă electronică și poate introduce numele managerului în caseta De la.
to compose (dar şi: to create, to envisage, to write)
to compose (dar şi: to write)
volume_up
a face {vb.} (a compune)
to compose
volume_up
a concepe {vb.} (a compune)

Exemple de folosire pentru "to compose" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSpelling is checked continuously as you compose an email.
Ortografierea este verificată în mod continuu atunci când compuneți un e-mail.
EnglishClick Create Mail to compose a new message.
Faceți clic pe Creare mesaj pentru a compune un mesaj nou.
EnglishOpen your email program, compose a new message, and attach the movie you just saved before sending it.
Deschideți programul de e-mail, compuneți un mesaj nou și atașați filmul pe care tocmai l-ași salvat înainte de a-l trimite.
EnglishRead and compose email when you're offline.
Citiți și scrieți e-mailuri când sunteți offline.
EnglishA team of legal writers monitor the legislative developments and compose factsheets following a standardised template.
O echipă de redactori juridici urmăreşte evoluţiile legislative şi redactează fişele informative respectând un model standardizat.
EnglishCompose a new email
EnglishYou can then read and compose messages offline (not connected to the Internet) without incurring phone charges or tying up your phone line.
Apoi, este posibilă citirea sau scrierea mesajelor în mod offline (fără conexiune la Internet), fără a genera costuri sau a ține ocupată linia telefonică.
EnglishWhen a delegate has Send on Behalf permissions, the delegate can compose an e-mail message and enter the manager's name in the From box.
Când un delegat are permisiuni Trimitere în numele, delegatul poate compune mesaje de poștă electronică și poate introduce numele managerului în caseta De la.

Sinonime (în engleză) pentru "composing":

composing