EN

to connect [connected|connected] {verb}

volume_up
But you can only connect to PCs that are running these Windows operating systems:
Dar vă puteți conecta doar la PC-uri care execută aceste sisteme de operare Windows:
To connect to a network that is not broadcasting, follow these steps:
Pentru a vă conecta la o rețea care nu difuzează, urmați acești pași:
But you can only connect to PCs that are running these Windows operating systems:
Însă vă puteți conecta numai la PC-uri care rulează aceste sisteme de operare Windows:
But you can only connect to PCs that are running these Windows operating systems:
Dar vă puteți conecta doar la PC-uri care execută aceste sisteme de operare Windows:
To connect to a network that is not broadcasting, follow these steps:
Pentru a vă conecta la o rețea care nu difuzează, urmați acești pași:
But you can only connect to PCs that are running these Windows operating systems:
Însă vă puteți conecta numai la PC-uri care rulează aceste sisteme de operare Windows:
In between, there can be the European bridge - a bridge that could connect all in a new partnership for peace and prosperity.
Între acestea se poate afla podul european - un pod care ar putea lega toate aceste puteri într-un parteneriat nou pentru pace şi prosperitate.
to connect (dar şi: to join up)
to connect (dar şi: to interlock)

Exemple de folosire pentru "to connect" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
Pe computerul la care doriți să se conecteze cineva, urmați aceste instrucțiuni:
EnglishChoose the wireless network from the list that appears, and then click Connect.
Alegeți rețeaua fără fir din lista care apare, apoi faceți clic pe Conectare.
EnglishThe following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Scenariile următoare vă arată cum să conectați un computer la un televizor HDTV:
EnglishThe next time you connect to the network, select the Connect automatically check box.
La următoarea conectare la rețea, bifați caseta de selectare Conectare automată.
EnglishBut you can only connect to PCs that are running these Windows operating systems:
Dar vă puteți conecta doar la PC-uri care execută aceste sisteme de operare Windows:
EnglishSome Microsoft devices do not have First Connect buttons on their transceivers.
Unele aparate Microsoft au dispozitive de emisie-recepţie fără butoane First Connect.
EnglishAfter that, your device will sync every time you connect it to your computer.
After that, your device will sync every time you connect it to your computer.
EnglishThese jacks directly connect to your computer's sound card or sound processor.
Aceste mufe conectează direct placa de sunet sau procesorul de sunet de pe computer.
EnglishYou might need to connect the sound card in your PC directly to your speakers.
Este posibil să fie necesar să conectați cardul de sunet din PC direct la difuzoare.
EnglishAt a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
Trebuie să conectați minim tastatura, mouse-ul, monitorul și unitatea de CD.
EnglishIf this occurs, you might need to connect the netbook to a larger external monitor.
În acest caz, poate fi necesar să conectați netbookul la un monitor extern mai mare.
EnglishIn the list of available wireless networks, click a network, and then click Connect.
În lista de rețele fără fir disponibile, faceți clic pe o rețea, apoi pe Conectare.
EnglishBut you can only connect to PCs that are running these Windows operating systems:
Însă vă puteți conecta numai la PC-uri care rulează aceste sisteme de operare Windows:
EnglishBefore using your Microsoft® LifeChat headset, connect it to a powered USB port.
Înainte de a utiliza căştile Microsoft® LifeChat, conectaţi-le la un port USB alimentat.
EnglishThis setting blocks all unsolicited attempts to connect to your computer.
Această setare blochează toate încercările nesolicitate de conectare la computer.
EnglishConnect a scanner to your computer by using a USB cable, and then turn on the scanner.
Conectați un scaner la computer utilizând un cablu USB, apoi porniți scanerul.
EnglishOpen Connect to a Network by clicking the Start button , and then clicking Connect to.
Deschideți Conectare la o rețea făcând clic pe butonul Start, apoi pe Conectare la.
EnglishUse a wired network connection to connect your Extender to your computer.
Utilizați o conexiune de rețea cu fir pentru a conecta Extenderul la computer.
EnglishThen connect the router to the Internet, following the instructions from your ISP.
Apoi conectați ruterul la internet, respectând instrucțiunile de la ISP.
EnglishIf you disable the adapter, you have to enable it again to connect to a network.
Dacă dezactivați adaptorul, trebuie să îl activați din nou pentru a vă conecta la o rețea.

Sinonime (în engleză) pentru "connection":

connection
connecter