Traducere engleză-română pentru "continent"

EN

"continent" română traducere

volume_up
continent {substantiv}
volume_up
continency {substantiv}
volume_up
continence {substantiv}
RO

"continent" engleză traducere

EN

continent {substantiv}

volume_up
A continent which does not invest is a continent which will decline.
Un continent care nu investește este un continent care se va prăbuși.
These people also decide on the fate of the people of this continent.
Și acești oameni decid asupra destinului oamenilor de pe acest continent.
This continent - the European Union - needs to be more inventive.
Acest continent - Uniunea Europeană - trebuie să fie mai inventiv.
A continent which does not invest is a continent which will decline.
Un continent care nu investește este un continent care se va prăbuși.
These people also decide on the fate of the people of this continent.
Și acești oameni decid asupra destinului oamenilor de pe acest continent.
This continent - the European Union - needs to be more inventive.
Acest continent - Uniunea Europeană - trebuie să fie mai inventiv.
continent
RO

continent {neutru}

volume_up
continent (dar şi: continent, uscat)
Un continent care nu investește este un continent care se va prăbuși.
A continent which does not invest is a continent which will decline.
Și acești oameni decid asupra destinului oamenilor de pe acest continent.
These people also decide on the fate of the people of this continent.
Acest continent - Uniunea Europeană - trebuie să fie mai inventiv.
This continent - the European Union - needs to be more inventive.

Exemple de folosire pentru "continent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou, on the other hand, are the diplomatic representative of an entire continent.
Dvs., pe de altă parte, sunteți reprezentantul diplomatic al unui întreg continent.
EnglishHowever, now we bear a shared responsibility for the future of our continent.
Cu toate acestea, acum avem o răspundere comună pentru viitorul continentului.
EnglishThis is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Acesta este un moment istoric pentru Sudan și chiar pentru întreg continentul african.
EnglishIn five years' time, with your help, we will have changed this continent.
În cinci ani, cu ajutorul dumneavoastră, vom reuşi să schimbăm acest continent.
EnglishWe cannot be satisfied with the situation of the Roma on our continent today.
Nu putem fi mulțumiți de situația romilor pe continentul nostru astăzi.
EnglishAfrica is a continent with rich natural resources, which are used by the whole world.
Africa este un continent bogat în resurse naturale, care sunt folosite de întreaga lume.
EnglishThe following pages will help you learn more about this patchwork continent and beyond.
The following pages will help you learn more about this patchwork continent and beyond.
EnglishYoung people, who are aware and educated, are the future of our continent.
Tinerii conştienţi şi educaţi reprezintă viitorul continentului nostru.
EnglishThis is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
Aceasta este o problemă atât pentru Asia, cât și pentru fiecare țară de pe fiecare continent.
EnglishEvery year, hundreds of thousands of non-European aliens enter our continent, Europe.
În fiecare an, sute de mii de persoane din afara Europei vin pe continentul nostru, Europa.
EnglishI believe that the citizens of this continent deserve much better than that.
Cred că cetățenii acestui continent merită mult mai mult decât atât.
EnglishLatin America is a young, immensely vital continent, with a great future.
America Latină este un continent tânăr, cu o vitalitate extraordinară şi un viitor măreţ.
EnglishThese people also decide on the fate of the people of this continent.
Și acești oameni decid asupra destinului oamenilor de pe acest continent.
EnglishBorders, at least on the continent, are mostly rather artificial.
Graniţele, cel puţin pe continent, sunt în mare parte destul de artificiale.
EnglishWe are a single continent, and should also agree on these questions'.
Suntem un continent unic și ar trebui să fim de acord și în privința acestor chestiuni”.
EnglishOn our continent, there are numerous unique cultures which are threatened with extinction.
Pe continentul nostru, există numeroase culturi unice care sunt amenințate cu dispariția.
EnglishFor me, Europe is the continent of the universality of human rights.
Pentru mine, Europa este continentul universalităţii drepturilor omului.
EnglishThis is a battle for freedom which therefore concerns the identity of our continent.
Aceasta este lupta pentru libertate care, prin urmare, vizează identitatea continentului nostru.
EnglishThe Althing, the Icelandic Parliament, is the oldest parliament on our continent.
Althing, Parlamentul islandez, este unul dintre cele mai vechi parlamente de pe continentul nostru.
EnglishThese are a recipe for the economic growth of our continent, of our European Union.
Acestea reprezintă o reţetă pentru creşterea economică a continentului nostru, a Uniunii Europene.

Sinonime (în engleză) pentru "continent":

continent
English
continency
English
continence
English