EN

control {substantiv}

volume_up
control (dar şi: army lists)
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Deschideți Panou de control făcând clic pe butonul Start, apoi pe Panou de control.
In Control Panel, click Control Panel Home, and then click Network and Internet.
În Panoul de control, faceți clic pe Panou de control principal, apoi pe Rețea și Internet.
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Deschideți Panou de control făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.
control (dar şi: fighting)
It would be nice if instruments of control do not become a means of fighting against competitors through business structures.
Ar fi bine dacă instrumentele de control nu ar deveni un mijloc de combatere a concurenților prin intermediul structurilor comerciale.
Greater financial control is still required, along with effective legislation for combating tax fraud, especially relating to VAT.
Este nevoie, în continuare, de un control financiar sporit şi de o legislaţie eficientă de combatere a fraudei fiscale, în special în domeniul TVA.
The commitments to fight against tax havens have still not been honoured in practice, and the activity of credit rating agencies has still not been controlled.
Angajamentele de combatere a paradisurilor fiscale tot nu au fost respectate în realitate, iar activitatea agențiilor de rating al creditelor tot nu a fost controlată.
control (dar şi: check-up)
volume_up
probă {f} (control)
RO

control {neutru}

volume_up
Deschideți Panou de control făcând clic pe butonul Start, apoi pe Panou de control.
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
În Panoul de control, faceți clic pe Panou de control principal, apoi pe Rețea și Internet.
In Control Panel, click Control Panel Home, and then click Network and Internet.
Deschideți Panou de control făcând clic pe butonul Start, apoi făcând clic pe Panou de control.
Open Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
control

Exemple de folosire pentru "control" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.
EnglishMedia Center is best experienced using a compatible Media Center remote control.
Media Center se utilizează cel mai bine cu o telecomandă Media Center compatibilă.
EnglishThe procedure is important, as is the work of the Committee on Budgetary Control.
Procedura este importantă, la fel ca activitatea Comisiei pentru control bugetar.
EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Axa 2: instituirea unei abordări globale şi integrate pentru control şi inspecţie.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nu doresc să îi revină şi mai mult control acestei instituţii sinistre şi corupte.
EnglishWhat is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.
Cel mai nesigur lucru în decizie este controlul efectuat de Parlamentul European.
EnglishI myself am responsible for own resources on the Committee on Budgetary Control.
Eu însumi sunt responsabil de resursele proprii ale Comisiei pentru control bugetar.
English'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
"Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului.
EnglishThe Commission should now also prove that it can get the situation under control.
Comisia ar trebui acum să şi dovedească că poate prelua controlul asupra situaţiei.
EnglishI refer in particular to paragraph 24, which talks about the control systems.
Mă refer, în special, la punctul 24, care vorbește despre sistemele de control.
EnglishWithout it, we will have absolutely no democratic control over these procedures.
Fără acesta, nu vom avea absolut niciun control democratic asupra acestor proceduri.
EnglishThe fact of the matter is that this place likes to control things from the centre.
Adevărul este că acestei instituții îi place să controleze lucrurile de la centru.
EnglishOpen Control Panel by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Deschideți Panou de control făcând clic pe butonul Start, apoi pe Panou de control.
EnglishHigh-performance 1000 dpi optical sensor delivers greater accuracy and control.
Senzorul optic de înaltă performanţă de 1000 dpi oferă precizie şi control mai mari.
EnglishThis method gives you more control over who you share files with on your network.
Această metodă vă permite să controlați mai bine cu cine partajați fișiere în rețea.
EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Fiecare tip de cont oferă utilizatorului un alt nivel de control asupra computerului.
EnglishOn the Domain Control Panel page, on the Manage Domain menu, click Host Records.
Pe pagina Domain Control Panel, în meniul Manage Domain, faceți clic pe Host Records.
EnglishUnfortunately, there are events and conditions that are outside your control.
Din păcate, există evenimente și condiții care sunt în afara controlului dvs.
EnglishWhere then is our joint monitoring and where is our joint budgetary control?
Unde este atunci monitorizarea noastră comună și unde este controlul nostru comun?
EnglishThe alternative would be to take over control of the country, and no one wants that.
Alternativa ar fi să preluăm controlul asupra ţării şi nimeni nu vrea acest lucru.