EN

to create [created|created] {verb}

volume_up
We must do more to create more convergence, and not to create more differences.
Trebuie să facem mai mult pentru a crea o mai mare convergenţă şi pentru a nu crea mai multe diferenţe.
The result achieved in the trialogue will create the preconditions for this.
Rezultatul trialogului va crea condiţiile preliminare pentru acest lucru.
To create and format a partition, see Create and format a hard disk partition.
Pentru a crea și formata o partiție, consultați Crearea și formatarea unei partiții hard disk.
to create (dar şi: to found, to set up)
volume_up
a crea {vb.} (a înființa)
We must do more to create more convergence, and not to create more differences.
Trebuie să facem mai mult pentru a crea o mai mare convergenţă şi pentru a nu crea mai multe diferenţe.
The result achieved in the trialogue will create the preconditions for this.
Rezultatul trialogului va crea condiţiile preliminare pentru acest lucru.
To create and format a partition, see Create and format a hard disk partition.
Pentru a crea și formata o partiție, consultați Crearea și formatarea unei partiții hard disk.
We must do more to create more convergence, and not to create more differences.
Trebuie să facem mai mult pentru a crea o mai mare convergenţă şi pentru a nu crea mai multe diferenţe.
The result achieved in the trialogue will create the preconditions for this.
Rezultatul trialogului va crea condiţiile preliminare pentru acest lucru.
To create and format a partition, see Create and format a hard disk partition.
Pentru a crea și formata o partiție, consultați Crearea și formatarea unei partiții hard disk.
to create (dar şi: to act, to do, to make, to perform)
We will do whatever it takes to create the jobs and the growth we need.
Vom face tot necesarul pentru a crea locurile de muncă şi dezvoltarea de care avem nevoie.
You can then sign in with an existing account or create a new one.
Apoi puteți face sign in cu un cont existent sau puteți crea unul nou.
You can also create a bulleted list by clicking the Bullets button on the Format bar.
Se poate crea o listă cu marcatori și dacă se face clic pe butonul Marcatori din bara Formatare.
to create (dar şi: to make)
volume_up
a face {vb.} (a crea)
We will do whatever it takes to create the jobs and the growth we need.
Vom face tot necesarul pentru a crea locurile de muncă şi dezvoltarea de care avem nevoie.
You can then sign in with an existing account or create a new one.
Apoi puteți face sign in cu un cont existent sau puteți crea unul nou.
You can also create a bulleted list by clicking the Bullets button on the Format bar.
Se poate crea o listă cu marcatori și dacă se face clic pe butonul Marcatori din bara Formatare.
After all, prosperity is created where something is produced, where people can live off the proceeds themselves and feed their families.
La urma urmei, prosperitatea se creează acolo unde se produce ceva, unde oamenii pot trăi şi îşi pot hrăni familiile din ceea ce produc.
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Noi idei pot apărea sub presiune, creând mecanisme inovatoare pentru a produce dezvoltare şi pentru a evita erorile care au condus la criză.
Industry creates almost one third of EU GDP, industrial products account for three quarters of exports, and industry employs 57 million European citizens.
Industria produce aproximativ o treime din PIB-ul UE, produsele industriale reprezintă trei sferturi din exporturi și în industrie lucrează 57 de milioane de cetățeni europeni.
to create
After all, prosperity is created where something is produced, where people can live off the proceeds themselves and feed their families.
La urma urmei, prosperitatea se creează acolo unde se produce ceva, unde oamenii pot trăi şi îşi pot hrăni familiile din ceea ce produc.
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Noi idei pot apărea sub presiune, creând mecanisme inovatoare pentru a produce dezvoltare şi pentru a evita erorile care au condus la criză.
Industry creates almost one third of EU GDP, industrial products account for three quarters of exports, and industry employs 57 million European citizens.
Industria produce aproximativ o treime din PIB-ul UE, produsele industriale reprezintă trei sferturi din exporturi și în industrie lucrează 57 de milioane de cetățeni europeni.
to create
This might cause data loss or create a security risk.
Aceasta poate provoca pierderi de date sau poate crea un risc de securitate.
In other words, by helping to resolve the current conflict in Afghanistan, we could inadvertently create a series of mini-Afghanistans downstream as acute water shortages are exacerbated.
Cu alte cuvinte, contribuind la rezolvarea conflictului actual din Afganistan, le-am putea provoca deficite grave de apă locuitorilor din avalul cursurilor de apă.
We may not manage to create a Silicon Valley straight away, but perhaps we can establish a Stanford University.
Este posibil să nu reușim să creăm un Silicon Valley imediat, însă poate putem înființa o Universitate Stanford.
This is the reason why we need to invest in people and in their capacity to innovate, to create new enterprises and new jobs.
Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în oameni și în capacitatea acestora de a inova, de a înființa noi întreprinderi și de a crea noi locuri de muncă.
to create (dar şi: to compose, to write)
Faceți clic pe Creare mesaj pentru a compune un mesaj nou.
We must recognise that governments do not create productive jobs or raise living standards.
Trebuie să recunoaştem că nu guvernele creează locuri de muncă productive sau ridică nivelul de trai.
This creates serious obstacles in the way of the social development of Europe.
Aceasta ridică obstacole serioase în calea dezvoltării sociale a Europei.
in writing. - This report concerned modifications in the budget creating fresh commitments amounting to EUR 51 640 000.
. - Acest raport se referă la modificări în bugetul care creează noi angajamente care se ridică la 51 640 000 EUR.

Exemple de folosire pentru "to create" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
EnglishOnce you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
EnglishCreate identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
EnglishThe Western powers did not create two states in 1948, but they should do so now.
Puterile occidentale nu au creat două state în 1948, dar ar trebui să o facă acum.
EnglishThen there are, in addition to the citizens, the businesses that create the jobs.
Apoi, alături de cetățeni, există întreprinderile care creează locuri de muncă.
EnglishSee how Office 365 makes it easy to communicate, create, and share in the cloud.
Vedeți cum Office 365 facilitează comunicarea, crearea și partajarea în cloud.
EnglishIt is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
Tinerii sunt cei care vor crea astăzi dezvoltarea economică şi inovaţia de mâine.
EnglishEach on its own is nice, but together they create something with extra sparkle.
Fiecare pe cont propriu este drăguț, dar împreună creează ceva și mai scânteietor.
English. - We must use the green economy to create jobs throughout the EU.
în scris -Trebuie să folosim economia verde pentru a crea locuri de muncă în UE.
EnglishGovernments cannot create jobs; they need to be created in the economy itself.
Guvernele nu pot crea locuri de muncă; acestea trebuie create în economia însăşi.
EnglishThe option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.
Opțiunea de a crea o parolă prin imagine apare pe pagina Utilizatori din Setări PC.
EnglishWhen you create a Windows To Go workspace, you’ll need to choose an image file.
Când creați un spațiu de lucru Windows To Go, trebuie să alegeți un fișier imagine.
EnglishWe therefore need to create an EU diplomatic culture and an EU esprit de corps.
Prin urmare, trebuie să creăm o cultură diplomatică UE şi un esprit de corps al UE.
EnglishFor that reason, it is very important that we create a network of liaison officers.
Din acest motiv, este foarte important să creăm o rețea de ofițeri de legătură.
EnglishIt is therefore important to create an environment in which this can develop.
Este așadar important să se creeze un mediu în care acestea să se poată dezvolta.
EnglishIf system protection is not turned on, Windows can't create previous versions.
Dacă Protecție sistem nu este activată, Windows nu poate crea versiuni anterioare.
EnglishI express my support for the proposal to create a European Asylum Support Office.
Îmi exprim sprijinul pentru crearea Biroului European de Sprijin pentru Azil.
EnglishIf exporting your mail, create a new folder in the location of your choice.
Dacă exportați corespondența, creați un folder nou în locația pe care o alegeți.
EnglishSee how Office 365 makes easy to communicate, create, and share in the cloud.
Vedeți cum Office 365 facilitează comunicarea, crearea și partajarea în cloud.
EnglishNext, follow a few steps to go to the WordPress website and create your blog.
Apoi, urmați câțiva pași pentru a accesa site-ul Web WordPress și creați-vă blogul.