Traducere engleză-română pentru "curve"

EN

"curve" română traducere

volume_up
curve {substantiv}
RO
volume_up
curve ball {substantiv}
EN

curve {substantiv}

volume_up
1. general
Utilizați instrumentul Curbă, pentru a desena o curbă uniformă.
This is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.
Din acest motiv, consider că putem spune că aceşti cinci ani au reprezentat o curbă de învăţare foarte clară.
Some tools, like the pencil, brush, line, and curve, let you make a variety of straight, curved, and wiggly lines.
Câteva instrumente, cum ar fi creionul, pensula, linia și curba vă permit să desenați diferite linii drepte, curbate sau șerpuite.
2. Automobil
curve (dar şi: bend)
Utilizați instrumentul Curbă, pentru a desena o curbă uniformă.
This is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.
Din acest motiv, consider că putem spune că aceşti cinci ani au reprezentat o curbă de învăţare foarte clară.
Some tools, like the pencil, brush, line, and curve, let you make a variety of straight, curved, and wiggly lines.
Câteva instrumente, cum ar fi creionul, pensula, linia și curba vă permit să desenați diferite linii drepte, curbate sau șerpuite.

Exemple de folosire pentru "curve" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCurve the Arc Touch Mouse to turn it on, and flatten it to turn it off.
Curbaţi dispozitivul Arc Touch Mouse pentru a-l porni şi aplatizaţi-l pentru a-l opri.
EnglishPeople's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
Bunăstarea populației nu poate fi exprimată doar sub forma unui indice sau a unei curbe.
EnglishThe G20 discussion on how to address imbalances showed that the EU is ahead of the curve.
Discuția din cadrul G20 privind modul de abordare a dezechilibrelor a arătat că UE este înaintea curbei.
EnglishWe need to be ahead of the curve, not behind the curve, so as soon as possible it shall be!
Trebuie să luăm măsuri preventive, nu să aşteptăm să apară problemele, deci cât mai curând posibil să fie!
EnglishThis is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.
Din acest motiv, consider că putem spune că aceşti cinci ani au reprezentat o curbă de învăţare foarte clară.
EnglishIn this way, consumers will be able to manage their energy consumption, evening out the demand curve.
În acest fel, consumatorii îşi vor putea administra consumul de energie, reducând astfel cererea de energie.
EnglishUse Curve to draw a smooth, curved line.
Utilizați instrumentul Curbă, pentru a desena o curbă uniformă.
EnglishIn doing so, it sets its face against the competition, the external curve, which is the main constraint on government.
Astfel, aceasta dezaprobă concurenţa, curba externă, care este principala restricţie asupra guvernului.
EnglishCurve it to get started, and then smoothly glide your finger up or down the Touch scroll strip to use it.
Curbaţi-l pentru a începe şi apoi glisaţi lin degetul în sus şi în jos pe banda de defilare tactilă pentru a o utiliza.
EnglishThe European Union is ahead of the curve, and we will contribute to bringing about further consistency at global level.
Uniunea Europeană se află în prima linie şi va contribui la crearea unei consecvenţe suplimentare la nivel global.
EnglishNew app, no learning curve: Swipe in from the bottom to see the controls for any app you're in.
O nouă aplicație, nicio curbă de învățare: Trageți cu degetul de partea de jos pentru a vedea controalele, indiferent în care aplicație vă aflați.
EnglishSome tools, like the pencil, brush, line, and curve, let you make a variety of straight, curved, and wiggly lines.
Câteva instrumente, cum ar fi creionul, pensula, linia și curba vă permit să desenați diferite linii drepte, curbate sau șerpuite.
EnglishCurve it comfortably to get started.
EnglishParliament is selling this exercise as a budgetary decrease, when, in reality, this is about a decrease in the curve of resources used.
Parlamentul prezintă acest exercițiu ca o scădere bugetară, când de fapt este vorba despre o scădere a resurselor utilizate.
EnglishSome tools and shapes, such as the Pencil, Brush, Line, and Curve, let you make a variety of straight, curved, and squiggly lines.
Câteva instrumente și forme, cum ar fi Creionul, Pensula, Linia și Curba, vă permit să desenați o serie de linii drepte, curbate sau șerpuite.
EnglishCurve to turn on.
EnglishIndeed, many experts believe that the notorious hockey stick-shaped exponential global warming curve is, in reality, a graphic fabrication.
Într-adevăr, mulţi experţi cred că graficul încălzirii globale exponenţiale, în formă de crosă de hochei este, în realitate, o născocire.
EnglishEurope is far ahead of the curve in relation to the rest of the world and, frankly, 145 days from Copenhagen, that worries me.
Europa este mult mai avansată decât restul lumii şi, sincer, acum că ne mai despart doar 145 de zile de reuniunea de la Copenhaga, acest lucru mă îngrijorează.
EnglishQuick View Wireless Comfort Desktop 5000 Ergonomist-Approved Comfort Curve Design BlueTrack Technology Taskbar Favorites for Windows 7 2.4-GHz Reliable Wireless
Vizualizare rapidă Natural Ergonomic Keyboard 4000 Zoom Taste rapide particularizabile Tastatură numerică îmbunătăţită Design ergonomic
EnglishQuick View Wireless Comfort Desktop 5000 Ergonomist-Approved Comfort Curve Design BlueTrack Technology® Taskbar Favorites for Windows® 7 2.4-GHz Reliable Wireless
Vizualizare rapidă Natural Ergonomic Keyboard 4000 Zoom Taste rapide particularizabile Tastatură numerică îmbunătăţită Design ergonomic

Sinonime (în engleză) pentru "curve":

curve
curved
English
curve ball