Traducere engleză-română pentru "declaration"

EN

"declaration" română traducere

volume_up
declarant {substantiv}
volume_up
declaring {substantiv}
EN

declaration {substantiv}

volume_up
declaration (dar şi: allegation, statement)
A joint declaration on the state of the Community is submitted to the Council.
Consiliului îi este prezentată o declaraţie comună privind starea Comunităţii.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
Declaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
These provisions are also supplemented by a declaration from the Commission.
Aceste prevederi sunt completate şi de o declaraţie a Comisiei.
Mr President, just to announce that Written Declaration 0054/2009 on the transportation of horses for slaughter in the European Union has achieved the required amount of signatures.
Dle preşedinte, aş dori să anunţ doar că Declaraţia scrisă 0054/2009 cu privire la transportul cailor la abatoare în Uniunea Europeană a obţinut numărul necesar de semnături.
declaration (dar şi: saying, say)

Exemple de folosire pentru "declaration" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMany countries require this declaration, to ease controls on posting procedures.
Această măsură facilitează eventualele controale ale procedurilor de detaşare.
EnglishA joint declaration on the state of the Community is submitted to the Council.
Consiliului îi este prezentată o declaraţie comună privind starea Comunităţii.
EnglishThe joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.
Declarația comună din 16 aprilie emisă de toate părțile la ACTA este destul de clară.
EnglishThis is something that we welcome, and we said so in the joint declaration.
Este un lucru pe care îl apreciem şi pe care l-am salutat în declaraţia comună.
EnglishShe has done this in the form of the declaration that she negotiated with the Council.
A realizat acest lucru sub forma declaraţiei pe care a negociat-o cu Consiliul.
EnglishIt is a scandal what happened with the declaration of the H1N1 influenza pandemic.
Este scandalos ceea ce s-a întâmplat cu declararea pandemiei de gripă H1N1.
EnglishSupport for this declaration signals Parliament's support for the future.
Sprijinul pentru această declarație arată sprijinul Parlamentului pentru viitor.
EnglishThe European Institutions celebrate the 50th anniversary of the "Schuman Declaration".
Instituţiile europene celebrează cea de-a 50-a aniversare a „Declaraţiei Schuman”.
EnglishIt is important that this declaration is in the protocol and has been heard.
Este important că această declarație să fie în protocol și să fie ascultată.
EnglishTherefore, if necessary, the Council should make a political declaration.
Prin urmare, dacă este necesar, Consiliul ar trebui să facă o declaraţie politică.
EnglishI am therefore opposed to the proposal to introduce an ex ante declaration.
Sunt, prin urmare, împotriva propunerii de a introduce o declarație ex ante.
EnglishThe Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
Declaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
EnglishThe Parliament adopts the Declaration of Fundamental Rights and Freedoms.
Parlamentul adoptă Declaraţia privind drepturile şi libertăţile fundamentale.
English- Mr President, the Council's declaration on the Eastern Partnership is most welcome.
- Dle Preşedinte, declaraţia Consiliului privind Parteneriatul estic este binevenită.
EnglishCeremonies are held to commemorate the 25th anniversary of the "Schuman Declaration".
Sunt organizate ceremonii cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a „Declaraţiei Schuman”.
EnglishEU - Iraq joint declaration on political dialogue is signed in New York.
Declaraţia comună UE - Irak privind dialogul politic este semnată la New York (SUA).
EnglishTo this end, the Barcelona Declaration and its work programme emphasise:
În acest sens, Declaraţia de la Barcelona şi programul său de lucru pun accentul pe:
EnglishThis Sunday, 9 May, is the 60th anniversary of the Schumann Declaration.
În această duminică, la 9 mai, este cea de-a 60-a aniversare a Declaraţiei Schumann.
EnglishI can tell you that, for us, this will be a satisfactory declaration.
Vă pot spune că, în ceea ce ne privește, aceasta va fi o declarație satisfăcătoare.
EnglishOne can only wonder, then, what impact this declaration will really have.
Ne putem întreba doar, atunci, ce impact real va avea această declarație.

Sinonime (în engleză) pentru "declaration":

declaration
declared
English
declarative sentence