EN

deep {adjectiv}

volume_up
deep (dar şi: sound)
volume_up
profund {adj. m.} (despre somn)
I am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
Sunt gata pentru un dialog profund și cuprinzător cu omologul meu rus.
The global financial crisis has had a deep, global effect on the movement of people across the world.
Criza financiară globală a avut un efect profund şi global asupra circulaţiei persoanelor în lume.
I have deep respect for small enterprises which, against all odds, try to survive.
Nutresc un profund respect pentru întreprinderile mici care, în pofida situaţiei potrivnice, încearcă să supravieţuiască.
deep (dar şi: profound)
volume_up
profund {adj. m.} (adânc)
I am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
Sunt gata pentru un dialog profund și cuprinzător cu omologul meu rus.
The global financial crisis has had a deep, global effect on the movement of people across the world.
Criza financiară globală a avut un efect profund şi global asupra circulaţiei persoanelor în lume.
I have deep respect for small enterprises which, against all odds, try to survive.
Nutresc un profund respect pentru întreprinderile mici care, în pofida situaţiei potrivnice, încearcă să supravieţuiască.
deep
volume_up
mare {adj. m.} (adânc)
This moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Acest moratoriu nu se va aplica întregului sector, ci numai forajului la mare adâncime.
Offshore exploitation and extraction in deep water are essential for the rarefaction of petroleum.
Prospectarea maritimă și extracția de mare adâncime sunt esențiale pentru rarefierea țițeiului.
The device probably contains a large number of files or a deep folder structure.
Probabil, dispozitivul conține un număr mare de fișiere sau o structură de foldere complexă.
deep (dar şi: profound, wakeless)
Finally, Member States are making deep cuts in public spending.
În ultimul rând, statele membre taie adânc cheltuielile publice.
It is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
Este momentul să abordăm o dată pentru totdeauna cauzele adânc înrădăcinate ale sărăciei din Haiti.
Short-term solutions are not an answer to the widespread and deep-rooted problems of Roma.
Soluţiile pe termen scurt nu constituie un răspuns la problemele larg răspândite şi adânc înrădăcinate ale romilor.
deep (dar şi: intense, pervasive, vivid)
deep (dar şi: profound)
deep (dar şi: profound)
volume_up
temeinic {adj. m.} (adânc)

Exemple de folosire pentru "deep" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDeepBlueSomething File size: 1.3 MB Created by: The Skins FactoryDownload
DeepBlueSomething Dimensiune fișier: 1,3 MO Creat de: The Skins FactoryDescărcare
EnglishYou have not understood that this crisis is a very deep, serious recession.
Nu aţi înţeles că această criză este o recesiune foarte profundă şi serioasă.
EnglishIn the last four months, Côte d'Ivoire has plunged into a deep political crisis.
În ultimele patru luni, Republica Côte d'Ivoire s-a afundat într-o criză politică adâncă.
EnglishIn 2009, this banking crisis led to a deep economic crisis in the real economy.
În 2009, această criză bancară a condus la o criză economică profundă în economia reală.
EnglishThe device probably contains a large number of files or a deep folder structure.
Probabil, dispozitivul conține un număr mare de fișiere sau o structură de foldere complexă.
EnglishThere is no other option than to work together in the face of this deep crisis.
în faţa acestei crize, nu avem altă opţiune decât să lucrăm împreună.
EnglishSrebrenica is a wound that has left a deep scar on the history of Europe.
Srebrenica este o rană care a lăsat o cicatrice adâncă în istoria Europei.
EnglishThis moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Acest moratoriu nu se va aplica întregului sector, ci numai forajului la mare adâncime.
EnglishThe biggest problem facing all of us is the deep social divide within the Union.
Principala problemă cu care ne confruntăm cu toţii este profunda diviziune socială din Uniune.
EnglishThe North Caucasus region remains a source of deep concern for us.
Regiunea Caucazului de Nord rămâne o sursă de profundă de îngrijorare pentru noi.
EnglishMy country, Estonia, faced a deep economic crisis three years ago.
Țara mea, Estonia, s-a confruntat cu o criză economică profundă acum trei ani.
EnglishThe general deterioration in the human rights situation is causing the EU deep disquiet.
Deteriorarea în general a situaţiei drepturilor omului provoacă deplina îngrijorare a UE.
EnglishI am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
Sunt gata pentru un dialog profund și cuprinzător cu omologul meu rus.
EnglishThese are words that carry obligations and they have a deep meaning.
Acestea sunt cuvinte care poartă obligații și au o semnificație profundă.
EnglishIt is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
Este momentul să abordăm o dată pentru totdeauna cauzele adânc înrădăcinate ale sărăciei din Haiti.
EnglishI would like to raise an issue which is a cause of deep distress.
Aş dori să ridic o problemă care constituie cauza unei suferinţe profunde.
EnglishWe know that we are in a tough starting position; the crisis is deep.
Ştim că ne aflăm într-o poziţie iniţială dificilă; criza este gravă.
EnglishThe Council and the Commission have expressed their deep concern, and that is the correct line.
Consiliul şi Comisia şi-au exprimat profunda îngrijorare şi aceasta este direcţia corectă.
EnglishMr President, I speak here this afternoon with deep feeling.
Domnule Președinte, vorbesc aici în această după-amiază cu profundă emoție.
EnglishWe also have no clear regulations for deep sea drilling.
Lipsesc, de asemenea, reglementări clare în domeniul forajului la adâncime.
Mai multe cuvinte
English
  • deep

În plus, bab.la oferă și dicționarul englez-român pentru ma multe traduceri.