EN

delay {substantiv}

volume_up
1. general
Any delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
Orice întârziere va deschide porțile furtului efectiv de proprietate intelectuală.
Such a delay is unacceptable and should not be repeated in the future.
O astfel de întârziere este inacceptabilă şi nu trebuie repetată în viitor.
However, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
Totuşi, avem nevoie să amendăm fără întârziere Regulamentul Dublin.
delay (dar şi: amusement)
delay (dar şi: respite)
delay (dar şi: respite)
2. "granted"
delay (dar şi: respite, time allowed)
volume_up
termen {n} (păsuire)
After all the delays, indefinitely extending the Commission's mandate does not make any sense.
După toate întârzierile, prelungirea pe termen nelimitat a mandatului Comisiei nu are niciun sens.
When I went back to the Commission staff, I was told that they would examine the matter 'within the best delay'.
Când am recontactat personalul Comisiei, mi s-a spus că vor examina problema "în cel mai scurt termen”.
Therefore, delaying a solution with regard to identity delays a solution in the long term.
Prin urmare, întârzierea unei soluţii în ceea ce priveşte identitatea întârzie adoptarea unei soluţii pe termen lung.

Exemple de folosire pentru "delay" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishIn the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
În cazul unui dezastru natural, ajutorul umanitar trebuie acordat fără întârziere.
EnglishIt has been announced for this year, and so this would not mean too much of a delay.
A fost anunţată pentru acest an, aşa că nu ar presupune o întârziere prea mare.
EnglishHere we are today, with an 18-month delay; it is therefore time that we made progress.
Iată-ne astăzi, cu o întârziere de 18 luni; este aşadar timpul să facem progrese.
EnglishWe must not delay the arrival of a new Commission, but we cannot short-cut the hearings.
Nu trebuie să întârziem sosirea unei noi Comisii, dar nu putem scurta audierile.
EnglishAny delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
Orice întârziere va deschide porțile furtului efectiv de proprietate intelectuală.
EnglishWe have many problems on the table that need to be tackled urgently and without delay.
Au fost prezentate multe probleme care trebuie abordate urgent şi fără întârziere.
EnglishAny delay would create problems for farmers throughout the Member States.
Orice întârziere ar genera probleme pentru fermierii din toate statele membre.
EnglishHowever, I would like to point to the delay in the mobilisation of this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishHowever, I would like to highlight the delay in the mobilisation of this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishThe Council is always keen to delay issues and discussions and proposals.
Consiliul este întotdeauna dispus să întârzie problemele, discuţiile şi propunerile.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
Procedurile de licitaţie excesiv de lungi pot întârzia realizarea fondurilor structurale.
EnglishWhat action is being taken to reduce the delay in applying the Natura 2000 directives?
Ce se face pentru a reduce întârzierea aplicării directivelor Natura 2000?
EnglishThe guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Lipsa ghidului poate fi utilizată de către statele membre ca un motiv de întârziere.
EnglishDid any delay occur in comparison with the scheduled date of introduction?
Au apărut întârzieri față de data programată de introducere a sistemului?
EnglishHowever, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
Totuşi, avem nevoie să amendăm fără întârziere Regulamentul Dublin.
EnglishSuch a delay is unacceptable and should not be repeated in the future.
O astfel de întârziere este inacceptabilă şi nu trebuie repetată în viitor.
EnglishWe call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Le solicităm autorităţilor azere eliberarea urgentă a jurnaliştilor din închisoare.
EnglishI have explained to them that they have to implement this regulation without any further delay.
Le-am explicat că trebuie să pună în aplicare acest regulament fără întârziere.
EnglishIf this is not the case, what are the reasons for this further delay?
În caz contrar, care sunt motivele pentru această întârziere suplimentară?

Sinonime (în engleză) pentru "delay":

delay
acoustic delay line