EN

delicate {adjectiv}

volume_up
It is a delicate instrument that must be used in the best way.
Este un instrument delicat care trebuie să fie folosit în cel mai bun mod.
We all know that the European economy is at a delicate moment.
Ştim cu toţii că economia europeană trece printr-un moment delicat.
This was the most complex and delicate report for us but we managed well.
Acesta a fost cel mai complex şi mai delicat raport pentru noi, dar l-am adoptat cu succes.
delicate (dar şi: acute, fine, fine-spun, keen, nice, shrewd, subtle, subtile)
delicate (dar şi: feeble, frail, tender, jimp)
delicate (dar şi: soft)
delicate (dar şi: soft, subdued)
delicate (dar şi: frail)
delicate (dar şi: dainty)
volume_up
gingaş (delicat) {adj. m.}
delicate (dar şi: ticklish)
delicate (dar şi: difficult, painful, thorny, ticklish)
delicate (dar şi: frail, tender, weakly)
delicate
This is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
Este o chestiune delicată, nu îl ultimul rând în ceea ce privește agricultura și pescuitul.
These negotiations are currently going through a particularly delicate phase.
În prezent, aceste negocieri trec printr-o etapă extrem de delicată.
We are unfortunately faced with an extremely delicate situation.
Suntem din nefericire confruntați cu o situație foarte delicată.

Exemple de folosire pentru "delicate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe climate in which the Council meeting is taking place is particularly delicate.
Climatul în care are loc reuniunea Consiliului este unul deosebit de delicat.
EnglishThis proposal for a directive remains, however, a delicate and controversial subject.
Această propunere de directivă rămâne totuşi un subiect sensibil şi controversat.
EnglishThis is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
Este o chestiune delicată, nu îl ultimul rând în ceea ce privește agricultura și pescuitul.
EnglishThese negotiations are currently going through a particularly delicate phase.
În prezent, aceste negocieri trec printr-o etapă extrem de delicată.
EnglishThis was the most complex and delicate report for us but we managed well.
Acesta a fost cel mai complex şi mai delicat raport pentru noi, dar l-am adoptat cu succes.
EnglishThe murder of Mr Taseer shows how delicate a situation we face.
Asasinarea dlui Taseer demonstrează fragilitatea situaţiei cu care avem de-a face.
EnglishTax issues, as you know very well, are a very delicate issue.
Problemele fiscale, după cum ştiţi foarte bine, sunt un subiect extrem de delicat.
EnglishThe needs of security and freedom are in a delicate balance.
Nevoia de securitate şi de libertate sunt în prezent într-un echilibru fragil.
EnglishThis is why the EU must play the main role in managing the delicate situation in the area.
De aceea, Uniunea trebuie să joace rolul principal în gestionarea situaţiei delicate din zonă.
EnglishHowever, a small number of your amendments are politically more delicate.
Cu toate acestea, câteva dintre amendamentele dvs. sunt mai delicate din punct de vedere politic.
EnglishIt is a delicate instrument that must be used in the best way.
Este un instrument delicat care trebuie să fie folosit în cel mai bun mod.
EnglishIt fails to reflect the delicate nature of this issue in the region.
Nu reflectă natura delicată a acestui subiect în regiunea în cauză.
EnglishIt needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
Trebuie să se înţeleagă că natura şi fauna sălbatică din regiune sunt delicate şi vulnerabile.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
În ciuda acestui lucru, propunerile de amendamente ar putea avea efecte negative asupra echilibrului precar.
EnglishIn this respect, this issue is particularly delicate with regard to the population of Kosovo.
În acest sens, acest subiect este deosebit de delicat în ceea ce priveşte populaţia din Kosovo.
EnglishThis is calling into question the delicate balance of the dual system which is being compromised.
Acest fapt pune la îndoială echilibrul delicat al sistemului dual, care este astfel compromis.
EnglishAs is often the case, this involves a very delicate balance.
Așa cum se întâmplă adesea, este vorba de un echilibru foarte fragil.
EnglishWe all know that the European economy is at a delicate moment.
Ştim cu toţii că economia europeană trece printr-un moment delicat.
EnglishWe are unfortunately faced with an extremely delicate situation.
Suntem din nefericire confruntați cu o situație foarte delicată.
EnglishToday's motion for a resolution on FYROM tries to mirror this delicate balance.
Propunerea de rezoluţie referitoare la FYROM pe care o dezbatem azi încearcă să reflecte acest echilibru delicat.

Sinonime (în engleză) pentru "delicate":

delicate