EN

to destroy [destroyed|destroyed] {verb}

volume_up
Including them in the new directive will actually destroy their entrepreneurial drive.
Includerea lor în noua directivă le va distruge energia antreprenorială.
This endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
Această criză fără sfârşit va distruge proiectul federal - cooperarea fiscală şi celelalte.
It is our duty to protect children from a world that may destroy them.
Este de datoria noastră să protejăm copiii de o lume care îi poate distruge.
Including them in the new directive will actually destroy their entrepreneurial drive.
Includerea lor în noua directivă le va distruge energia antreprenorială.
This endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
Această criză fără sfârşit va distruge proiectul federal - cooperarea fiscală şi celelalte.
It is our duty to protect children from a world that may destroy them.
Este de datoria noastră să protejăm copiii de o lume care îi poate distruge.
to destroy (dar şi: to blast, to dash)
volume_up
a distruge {vb.} (speranțe)
Including them in the new directive will actually destroy their entrepreneurial drive.
Includerea lor în noua directivă le va distruge energia antreprenorială.
This endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
Această criză fără sfârşit va distruge proiectul federal - cooperarea fiscală şi celelalte.
It is our duty to protect children from a world that may destroy them.
Este de datoria noastră să protejăm copiii de o lume care îi poate distruge.
Northern Ireland farmers have been destroyed and many of them stand to lose their farms and be put out of business through no fault of their own.
Unii fermieri din Irlanda de Nord au fost distruşi şi mulţi alţii sunt pe punctul de a-şi pierde fermele şi de a fi eliminaţi de pe piaţă, fără să aibă vreo vină.
If your 2020 strategy results in budgetary consolidation that totally destroys this social model, Europe will be the loser in international competition in the future.
Dacă strategia 2020 a dvs. rezultă într-o consolidare bugetară care distruge complet acest model social, Europa va fi cea care va pierde pe viitor în competiţia la nivel internaţional.
There are dead, injured, countless destroyed buildings and the ruin of national political structures and cooperation structures.
Există morţi, răniţi, nenumărate clădiri distruse şi ruina structurilor politice naţionale şi a structurilor de cooperare.
It is a tragedy: 50 000 evacuees, thousands of houses destroyed, hundreds of public buildings devastated, including schools, and a prestigious cultural, architectural and artistic heritage in ruins.
Este o tragedie: 50 000 de persoane evacuate, mii de case distruse, sute de clădiri publice devastate, inclusiv şcoli şi moşteniri de prestigiu culturale, arhitecturale şi artistice în ruină.

Exemple de folosire pentru "to destroy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
Scopul raportorului şi al celorlalţi 250 de deputaţi este să distrugă economia.
EnglishThis endless crisis will destroy the federal project - tax cooperation and all.
Această criză fără sfârşit va distruge proiectul federal - cooperarea fiscală şi celelalte.
EnglishIt is our duty to protect children from a world that may destroy them.
Este de datoria noastră să protejăm copiii de o lume care îi poate distruge.
EnglishIncluding them in the new directive will actually destroy their entrepreneurial drive.
Includerea lor în noua directivă le va distruge energia antreprenorială.
EnglishWe should not destroy this by a resolution perhaps shaped by emotions.
Nu trebuie să distrugem acest lucru printr-o rezoluţie motivată, probabil, emoţional.
EnglishWe cannot destroy the markets but we can try to bring them under control.
Nu putem distruge piețele, însă putem încerca să le ținem sub control.
EnglishThis was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
Acest lucru urmărea să despartă şi să distrugă sindicatul Solidaritatea.
EnglishWe have to destroy these, otherwise we will not be successful in this.
Trebuie să le distrugem, altfel nu vom avea succes în această privinţă.
EnglishIt is entitled to defend itself against people whose aim it is to destroy the State.
Are dreptul de a se apăra în faţa celor care vor să îl distrugă.
EnglishGenerally speaking, if chemical substances enter water, they destroy life.
În general, substanţele chimice, dacă ajung în apă, distrug viaţa.
EnglishSuch large hydroplants destroy vast amounts of nature and drive people from their homes.
Astfel de hidrocentrale mari distrug vaste areale naturale şi strămută oamenii din casele lor.
EnglishWinston Churchill said if you have 10 000 regulations you destroy all respect for the law.
Winston Churchill spunea că dacă ai 10 000 de regulamente distrugi orice respect pentru lege.
EnglishTargets are included such as, for example, for biofuels, which destroy huge forests.
Sunt incluse o serie de obiective ca, de exemplu, cel legat de biogazul care distruge păduri uriaşe.
EnglishYour obsession with creating this euro-state means that you are happy to destroy democracy.
Obsesia dvs. de a crea acest euro-stat înseamnă că nu vă deranjează să distrugeți democrația.
EnglishBy taking this position, we helped to destroy this joint government.
Prin adoptarea unei astfel de poziţii, am contribuit la distrugerea acestui guvern de uniune.
EnglishThe financial system must once again serve the real economy and not continue to destroy it.
Sistemul financiar trebuie să servească din nou economiei reale, nu să continue să o distrugă.
EnglishBecause, if you do, they will destroy our nation's future.
Deoarece, dacă li se permite, aceştia vor distruge viitorul naţiunii noastre.
EnglishI do not understand why Ms Frassoni said earlier that would destroy the Petitions Committee.
Nu înţeleg de ce dra Frassoni a spus mai devreme că aceasta ar distruge Comisia pentru petiţii.
EnglishIts effects are both insular and outgoing and destroy lives.
Efectele ei sunt atât la interior, cât şi la exterior şi distrug vieţile.
EnglishOtherwise, this misguided report has the potential to destroy that which it seeks to protect.
Altminteri, acest raport înşelător are potenţialul de a distruge ceea ce doreşte să protejeze.