Traducere engleză-română pentru "to deter"

EN

"to deter" română traducere

EN

to deter [deterred|deterred] {verb}

volume_up
to deter (dar şi: to discourage, to faze)
volume_up
a descuraja {vt.}
These sanctions will further deter employers from hiring workers.
Aceste sancţiuni vor descuraja şi mai mult angajatorii să angajeze lucrători.
Much more must be done to deter perpetrators and to hold them accountable for their actions.
Mult mai multe lucruri trebuie făcute pentru a descuraja autorii acestor fapte și pentru a-i trage la răspundere pentru acțiunile lor.
The Alliance should lead by example, but this will not deter nuclear proliferation - tragically, it will encourage it.
Alianța ar trebui să servească drept model, însă acest lucru nu va descuraja proliferarea nucleară ci, în mod tragic, o va încuraja.
The things that deter people from exploiting this opportunity are language barriers and a lack of information.
Lucrurile care îi împiedică pe oameni să profite de această oportunitate sunt barierele lingvistice şi lipsa informaţiei.
The main argument is that such a punishment apparently deters potential criminals and reduces crime.
Principalul argument este că o asemenea pedeapsă împiedică în mod aparent potenţialii criminali şi reduce infracţiunile.
Use of the death penalty is based on the mistaken conviction that the severity of the sentence deters others from committing crimes.
Utilizarea pedepsei cu moartea se bazează pe convingerea greşită că severitatea pedepsei îi va împiedica pe alţii să comită infracţiuni.

Exemple de folosire pentru "to deter" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere may be a graduation of fines, but these do not seem to deter them.
S-ar putea ca amenzile să fie mărite, însă acest lucru nu pare să le descurajeze.
EnglishThese sanctions will further deter employers from hiring workers.
Aceste sancţiuni vor descuraja şi mai mult angajatorii să angajeze lucrători.
EnglishOn the other hand, others suggest it should be used to deter excessive transactions.
În altă ordine de idei, sunt voci care sugerează utilizarea taxei pentru descurajarea tranzacţiilor excesive.
EnglishWe must ask ourselves if we want to deter our Eastern neighbours or to encourage them to work with us?
Trebuie să ne punem întrebarea dacă dorim să îi descurajăm sau să îi încurajăm pe vecinii noştri estici să lucreze cu noi?
EnglishIt is against EU law for an EU country to have rules that deter you from moving around in the EU.
Este împotriva legislaţiei europene ca o ţară din UE să aplice norme care stau în calea liberei stabiliri în interiorul Uniunii.
EnglishMuch more must be done to deter perpetrators and to hold them accountable for their actions.
Mult mai multe lucruri trebuie făcute pentru a descuraja autorii acestor fapte și pentru a-i trage la răspundere pentru acțiunile lor.
EnglishThe things that deter people from exploiting this opportunity are language barriers and a lack of information.
Lucrurile care îi împiedică pe oameni să profite de această oportunitate sunt barierele lingvistice şi lipsa informaţiei.
EnglishThe Alliance should lead by example, but this will not deter nuclear proliferation - tragically, it will encourage it.
Alianța ar trebui să servească drept model, însă acest lucru nu va descuraja proliferarea nucleară ci, în mod tragic, o va încuraja.
EnglishI am warning the European Parliament and European Commission of this as I hope that this will help deter such intentions.
Atrag atenţia Parlamentul European şi Comisiei Europene asupra acestui aspect deoarece sper că aceste intenţii vor fi contracarate.
EnglishOur fines must also effectively deter companies from engaging in such anti-competitive practices in the future.
Amenzile noastre trebuie, de asemenea, să împiedice companiile, într-un mod eficient, să se angajeze în asemenea practici anticoncurenţiale în viitor.
EnglishTherefore, fines must deter those who infringe the rules but also act as a general deterrent for all operators.
Prin urmare, amenzile trebuie să-i descurajeze pe cei care încalcă normele, dar şi să acţioneze ca element descurajator general pentru toţi operatorii.
EnglishRegional policy suffers from the complexity of its procedures, which often deter local players from having recourse to it.
Politica regională suferă din cauza propriilor proceduri complexe, care de multe ori îi determină pe actorii locali să nu recurgă la aceasta.
EnglishHowever, violence, intimidation, threats of attack and blackmail did not deter millions of courageous Iraqis from going to the polls.
Cu toate acestea, violenţa, intimidarea, ameninţările cu atacul şi şantajul nu au împiedicat milioane de irakieni curajoşi să meargă la vot.
EnglishThe EU can, and must, use numerous tools to deter such actions, such as asset freezes, travel bans, etc.
UE poate și trebuie să utilizeze numeroase instrumente pentru a descuraja astfel de acțiuni, cum ar fi înghețarea activelor, interdicțiile de a călători peste hotare etc.
EnglishWill it recommend that Member States adopt specific policies and a common framework for addressing the problems which deter entrepreneurship?
Va recomanda ca statele membre să adopte politici specifice şi un cadru comun pentru rezolvarea problemelor care descurajează spiritul antreprenorial?
EnglishThat is why we deployed the phased adaptive missile defence programme: to deter and defend against missile attacks on this continent.
De aceea am implementat programul de apărare antirachetă adaptiv în etape: pentru a opri atacurile cu rachete pe acest continent și pentru a asigura apărarea împotriva lor.
EnglishWe have to wait and see, however, whether or not this procedure will generate the desired increase in VAT receipts and deter new cases of fraud.
Cu toate acestea, trebuie să aşteptăm să vedem dacă această procedură va genera sau nu creşterea dorită a veniturilor din TVA şi dacă va identifica noi cazuri de fraudă.
EnglishThe victims of human trafficking are mostly women and children, and the punishment which threatens the criminals is not sufficiently severe to deter them from this kind of activity.
Victimele traficului uman sunt în cea mai mare parte femei şi copii şi pedeapsa care-i aşteaptă pe delicvenţi nu este suficient de severă pentru a-i împiedica de la acest tip de activitate.