Traducere engleză-română pentru "deterrent"

EN

"deterrent" română traducere

volume_up
deterrent {substantiv}
volume_up
deterrence {substantiv}
EN

deterrent {adjectiv}

volume_up
deterrent (dar şi: preventive)

Exemple de folosire pentru "deterrent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
Alianța a hotărât să păstreze armele nucleare ca putere disuasivă finală.
EnglishAction against illegal immigration and illegal residence should serve as a deterrent.
Acţiunea împotriva imigraţiei ilegale şi a şederii ilegale ar trebui să constituie un factor de descurajare.
EnglishThis policy must also act as a deterrent.
Această politică trebuie, de asemenea, să acționeze ca factor de descurajare.
EnglishSanctions must have a sufficiently deterrent effect.
Sancţiunile trebuie să aibă un efect satisfăcător de descurajare.
EnglishSecondly, capital punishment is a deterrent.
În al doilea rând, pedeapsa capitală este o metodă preventivă.
EnglishMember States without effective, proportionate and deterrent sanctions are asked to introduce them.
Solicităm statelor membre în care nu există sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive să instituie astfel de sancţiuni.
EnglishI support the dispute settlement mechanism and hope that it will have a deterrent rather than repressive function.
Sprijin mecanismul de soluționare a litigiilor și sper că acesta va avea mai degrabă o funcție preventivă decât una represivă.
EnglishThis is very much about having a toolkit which is an effective deterrent to anti-competitive practices.
Discutăm despre ideea de a avea un set de instrumente care să reprezinte un mijloc eficient de descurajare a practicilor anticoncurenţiale.
EnglishIf you manage to catch any of these companies, they are sentenced to ridiculously small fines, which have no deterrent effect whatsoever.
Dacă sunt prinse, acestor companii le sunt aplicate amenzi ridicol de mici, care nu au niciun efect de intimidare.
EnglishThe perpetrators must be brought to justice and the response of the government must be firm in order to have a deterrent effect.
Vinovații trebuie să fie aduși în fața justiției, iar răspunsul guvernului trebuie să fie ferm pentru a avea un efect de descurajare.
EnglishTherefore, fines must deter those who infringe the rules but also act as a general deterrent for all operators.
Prin urmare, amenzile trebuie să-i descurajeze pe cei care încalcă normele, dar şi să acţioneze ca element descurajator general pentru toţi operatorii.
EnglishI believe the fragmentation of legal rules acts as a deterrent both to companies and consumers from buying or selling across borders.
Cred că fragmentarea normelor juridice descurajează atât societățile, cât și consumatorii de a cumpăra sau vinde la nivel transfrontalier.
EnglishThe fragmentation of rules is, in fact, considered a deterrent for both consumers and businesses who buy or sell across borders.
Fragmentarea normelor este considerată, de fapt, descurajantă atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderile care fac comerț transfrontalier.
EnglishCorruption cases have to come to court and not remain at the prosecution/investigation stage, and sentences must have deterrent effects.
Cazurile de corupție trebuie judecate și nu trebuie să rămână în etapa de urmărire penală/anchetă, iar sentințele trebuie să aibă efecte de descurajare.
EnglishThere is also a need to address cases where the rules are continuously broken; penalties could be made more deterrent and incentives strengthened.
De asemenea, este necesar să abordăm cazurile în care normele sunt încălcate permanent; pedepsele ar putea deveni mai intimidante şi stimulentele mai convingătoare.
EnglishThe diversification of rules on consumer rights in Europe is a serious deterrent to manufacturers even in their buying and selling of goods and services across borders.
Diversificarea normelor privind drepturile consumatorilor din Europa descurajează considerabil producătorii chiar și atunci când achiziționează și vând bunuri și servicii peste graniță.
EnglishComprehensive testing, as well as the application of sanctions with a serious deterrent effect in the case of any irregularities, are particularly important in the case of imported products.
Testarea complexă și aplicarea de sancțiuni cu efecte serioase de intimidare în cazul prezenței unor nereguli sunt în mod special importante în cazul produselor importate.

Sinonime (în engleză) pentru "deterrent":

deterrent
deterrence