Exemple de folosire pentru "diligent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishProtecting your computer from viruses and other threats isn't difficult, but you have to be diligent.
Protejarea computerului de viruși și de alte amenințări nu este dificilă, dar trebuie să fiți atent.
EnglishMr President, can I thank the rapporteur for her very diligent and detailed work on this dossier.
Dle preşedinte, aş vrea să îi mulţumesc raportoarei pentru munca sa foarte laborioasă şi minuţioasă la acest dosar.
EnglishI would like to thank my neighbour, Mr Cancian, very much for his diligent work as rapporteur.
Doresc să îi mulţumesc foarte mult vecinului meu, dl Cancian, pentru activitatea sa perseverentă în calitate de raportor.
EnglishIt isn't difficult to help protect your PC from viruses and other threats, but you have to be diligent.
Protejarea PC-ului împotriva virușilor și altor amenințări de securitate nu este dificilă, dar trebuie să fiți atent.
EnglishIndeed, we come to realise how important they are and how diligent we must be in implementing them.
Într-adevăr, am ajuns să realizăm cât de importante sunt acestea și cât de perseverenți trebuie să fim în punerea în aplicare a acestora.
EnglishI congratulate the rapporteur for his diligent work, both on the substance of the text and in the subsequent negotiations.
Felicit raportorul pentru munca minuţioasă, depusă atât la conţinutul acestui text, cât şi în cursul negocierilor corespunzătoare.
EnglishI would like to thank you, Madam Chair, ladies and gentlemen, for the constructive and diligent support that you have once again expressed for the SEPA project.
Aş dori să vă mulţumesc, dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, pentru sprijinul constructiv şi diligent de care aţi dat încă o dată dovadă pentru proiectul SEPA.
EnglishI should like to extend my especial thanks to the rapporteur, Mrs Lucas, to the shadow rapporteurs and to the draftsman of the opinion, Mr Ford, on their exceptionally diligent work.
Aş dori să mulţumesc în special raportoarei, doamna Lucas, raportorilor alternativi şi raportorului pentru aviz, domnul Ford, pentru munca lor extrem de laborioasă.
English. - Mr President, I would like to thank the rapporteur for her diligent work on the budget for 2011.
raportoare pentru aviz a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală. - Dle președinte, aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru lucrul amănunțit asupra bugetului pentru 2011.
EnglishIf Mr Kalfin, when he was minister, and his fellow-ministers had been so diligent in defending the rights of Bulgarian citizens, I think that their party may still have been governing Bulgaria.
Dacă dl Kalfin, când era ministru, și colegii săi miniștri ar fi fost atât de silitori în apărarea drepturilor cetățenilor bulgari, cred că partidul lor ar putea guverna încă Bulgaria.

Sinonime (în engleză) pentru "diligent":

diligent
diligence