EN

dim {adjectiv}

volume_up
dim (dar şi: hazy, misty, nebulous)
dim (dar şi: foggy, hazy)
dim (dar şi: hazy, vague)
dim
volume_up
moale {adj. m.} (fara intensitate)
dim
volume_up
mic {adj. m.} (despre lumină)
dim (dar şi: black, dark)
volume_up
orb {adj. m.} (întunecos)
dim (dar şi: dull, indistinct)
volume_up
obscur {adj. m.} (nedeslușit)
dim
volume_up
potolit {adj. m.} (despre lumină)
dim (dar şi: dusky, gloomy, murky)
dim (dar şi: hazy, vague)
volume_up
tulbure {adj. m.} (difuz)
dim (dar şi: filmy)
volume_up
tulbure {adj. m.} (despre ochi)

Exemple de folosire pentru "dim" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - This future is dim, especially now, on the eve of the Africa-EU Summit.
în scris. - Acest viitor este neclar, în special acum, în ajunul summitului Africa-UE.
EnglishNevertheless, I take a very dim view of the exemption for solar panels.
Cu toate acestea, am o imagine foarte neclară asupra exceptării privind panourile solare.
EnglishNotify me only when programs try to make changes to my computer (do not dim my desktop)
Doresc notificare doar când programele încearcă să aducă modificări computerului (fără estomparea desktopului)
EnglishThe screen will dim for a moment when the screen is copied and saved as a file in the Screenshots folder (which is in your Pictures library).
Ecranul se va întuneca un moment atunci când este copiat și salvat ca fișier în folderul Capturi de ecran (aflat în biblioteca de imagini).
EnglishSo far, we have had no success on that score, because the Kimberley system is a collaboration of countries which take a dim view of other countries interfering in their home affairs.
Până acum, nu am avut succese în această direcție, deoarece sistemul Kimberley reprezintă o colaborare între state care privesc cu suspiciune amestecul altor state în afacerile lor interne.

Sinonime (în engleză) pentru "dim":

dim