Traducere engleză-română pentru "disturbance"

EN

"disturbance" română traducere

EN

disturbance {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "disturbance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFurthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
EnglishThis profound disturbance of ecosystems would destroy all prospects for future generations.
Această tulburare profundă a ecosistemelor ar distruge toate perspectivele pentru generațiile viitoare.
EnglishThe introduction of alien species is one of the main reasons for global biodiversity loss and the disturbance of ecosystems on Earth.
Introducerea speciilor exotice este unul din principale cauze ale pierderii diversității la nivel mondial și ale perturbării ecosistemelor pe planetă.
EnglishIn addition, the Commission will monitor trade with PNG and will not hesitate to take appropriate measures if a serious disturbance of the EU market becomes evident.
În plus, Comisia va monitoriza comerțul cu PNG și nu va ezita să ia măsurile corespunzătoare în cazul în care o perturbare gravă a pieței UE devine evidentă.
EnglishIf we are to achieve a functioning market, it is also incredibly important that the information gathered from European enterprises is protected, so as to avoid any disturbance of the market.
Pentru a asigura o piaţă funcţională, este deosebit de important ca informaţiile strânse de la întreprinderile europene să fie protejate pentru a evita tulburarea pieţei.