Traducere engleză-română pentru "do"

EN

"do" română traducere

volume_up
do {substantiv}
volume_up
to-do {substantiv}
RO

"do" engleză traducere

EN
EN

do {substantiv}

volume_up
2. Muzică
Palacete do Relógio - Cais do Sodré PT-1200-450 Lisboa
Palacete do Relógio - Cais do Sodré PT-1200-450 Lisboa
Na tym kończymy głosowania i przechodzimy do wyjaśnień głosowań.
Na tym kończymy głosowania i przechodzimy do wyjaśnień głosowań.
Saving the plants in Munich will have a decisive impact on those in Vila do Conde and Dresden.
Salvarea fabricilor din Munchen va avea un impact hotărâtor asupra celor din Vila do Conde şi Dresda.
RO

do {neutru}

volume_up
1. Muzică
do
volume_up
do {substantiv}
Palacete do Relógio - Cais do Sodré PT-1200-450 Lisboa
Palacete do Relógio - Cais do Sodré PT-1200-450 Lisboa
Na tym kończymy głosowania i przechodzimy do wyjaśnień głosowań.
Na tym kończymy głosowania i przechodzimy do wyjaśnień głosowań.
Salvarea fabricilor din Munchen va avea un impact hotărâtor asupra celor din Vila do Conde şi Dresda.
Saving the plants in Munich will have a decisive impact on those in Vila do Conde and Dresden.

Exemple de folosire pentru "do" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishIt is important to note that international efforts can and do make a difference.
Este important să reținem că eforturile internaționale pot face și fac diferența.
EnglishWhat it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
Ceea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
EnglishWe should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.
Trebuie să fim atenţi ca nu cumva, protejând mediul, să provocăm daune acestuia.
EnglishTo do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
Pe computerul la care doriți să se conecteze cineva, urmați aceste instrucțiuni:
EnglishThe Western powers did not create two states in 1948, but they should do so now.
Puterile occidentale nu au creat două state în 1948, dar ar trebui să o facă acum.
EnglishFor that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
Din acest motiv, cred că serviciile de navigaţie aeriană vor face o treabă bună.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Este absolut clar că excluderea voluntară nu are nimic în comun cu flexibilitatea.
EnglishI urge you to do this for the sake of the quality of European wine production.
Vă solicit să faceţi acest lucru de dragul calităţii producţiei de vin european.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Prin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
EnglishWe do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Nu acceptăm ideea că criza impune o Europă mai mică sau o agendă antieuropeană.
EnglishWe have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
Avem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
EnglishHow do we convince the Member States that a common resettlement policy is better?
Cum convingem statele membre că o politică comună de reinstalare este mai bună?
EnglishEurope must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
Europa trebuie să se achite de obligații și, deci, trebuie să adopte reguli clare.
EnglishAs far as I am concerned, I do not think we should be dogmatic on this matter.
În ceea ce mă privește, cred că nu trebuie să fim dogmatici în această privință.
EnglishI do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
Nu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
EnglishEverything you want to do on the web is a swipe or a tap away, and feels instant.
Tot ce doriți să faceți pe web este la o atingere distanță și pare instantaneu.
EnglishOf course, we will do everything we can to promote the common policies of Europe.
Desigur, vom face tot posibilul pentru a promova politicile comune ale Europei.
EnglishWe need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Avem nevoie de o colaborare strânsă cu Comisia, dar nu avem nevoie de coluziune.
EnglishThe conditions needed for them to make a return to their countries do not exist.
Nu există condiţii favorabile pentru ca aceștia să se întoarcă în propriile state.