Traducere engleză-română pentru "ease"

EN

"ease" română traducere

Exemple de folosire pentru "ease".

Dicţionar engleză-română

Exemple de folosire pentru "ease" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMany countries require this declaration, to ease controls on posting procedures.
Această măsură facilitează eventualele controale ale procedurilor de detaşare.
EnglishCheck the Personalization & Ease of Access section of Support for solutions.
Consultați secțiunea Personalizare și Accesibilitate din Asistență pentru soluții.
EnglishThey will not ease the crisis being borne by millions of families right now.
Acestea nu vor reduce efectele crizei care afectează chiar acum milioane de familii.
EnglishIn addition to all the benefits, I think that it will also ease interethnic tension.
Pe lângă la toate beneficiile, cred că va reduce şi tensiunea interetnică.
EnglishPut our minds at ease, Mr De Gucht, and test ACTA against fundamental rights.
Liniștiți-ne, dle De Gucht, și testați ACTA în ceea ce privește drepturile fundamentale.
EnglishThat, too, would significantly ease the work of the NGOs in question.
De asemenea, acest lucru ar ușura în mod semnificativ activitatea ONG-urilor în cauză.
EnglishSync files across your Windows and Mac devices with the greatest of ease with SkyDrive.
Sincronizați fișiere pe dispozitivele Windows și Mac cu cea mai mare ușurință cu SkyDrive.
EnglishMagnifier enlarges different parts of the screen and is part of the Ease of Access Center.
Lupa mărește porțiunile diferite ale ecranului și face parte din Centrul de accesibilitate.
EnglishAfter the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
După anunțurile transmise noaptea trecută, existau speranțe reale ca situația să se amelioreze.
EnglishThis means that we must continue to ease the administrative burden.
Asta înseamnă că trebuie să continuăm să ușurăm sarcina administrativă.
EnglishAs has been said, it must also be possible to ease the administrative burden in the next period.
După cum s-a spus, în următoarea perioadă trebuie diminuată și sarcina administrativă.
EnglishThis would restore confidence, ease the crisis and restore calm to the financial markets.
Aceasta va restabili încrederea, va uşura criza şi va restabili calmul pe pieţele financiare.
EnglishThe first section in the Ease of Access Center includes quick access to four common tools:
Prima secțiune din Centrul de Accesibilitate include acces rapid la patru instrumente comune:
EnglishHowever, the little that is being given may help to ease their pain.
Cu toate acestea, puținul pe care li-l dăm le poate ușura suferința.
EnglishHowever, we should not ease our stance against the military junta.
Nu ar trebui totuși să ne modificăm atitudinea față de junta militară.
EnglishThis would significantly ease relations between the EU and China.
Aceasta ar facilita în mod semnificativ relaţiile dintre UE şi China.
EnglishHowever, the little which is being given may ease their hardship.
Cu toate acestea, puținul pe care li-l dăm le poate ușura greutățile.
EnglishTap or click Ease of Access, and then tap or click Ease of Access Center.
Atingeți sau faceți clic pe Accesibilitate, apoi atingeți sau faceți clic pe Centrul Accesibilitate.
EnglishWe have discussed and are continuing to discuss how we can ease the situation of these people.
Am discutat şi vom discuta în continuare metode de îmbunătăţire a situaţiei acestor persoane.
EnglishWindows also has On-Screen Keyboard (OSK), an Ease of Access tool.
Windows are și tastatură vizuală, un instrument de accesibilitate.