EN

embrace {substantiv}

volume_up
The European Union's embrace of global capitalism is an embrace that will smother us all.
Acceptarea de către Uniunea Europeană a capitalismului global este o acceptare care ne va sufoca pe toţi.

Exemple de folosire pentru "embrace" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Cât timp vom fi adepții globalismului, nu vom reuși să ieșim din criză.
EnglishOur first task was therefore to embrace multiculturalism and differences.
Sarcina noastră principală a fost, prin urmare, să îmbrățișăm multiculturalismul și diferențele.
EnglishThe European Union's embrace of global capitalism is an embrace that will smother us all.
Acceptarea de către Uniunea Europeană a capitalismului global este o acceptare care ne va sufoca pe toţi.
EnglishSome hope of that if we continue to embrace globalism.
Unii speră acest lucru, dacă vom continua să îmbrăţişăm globalismul.
EnglishThe embrace of globalisation by the EU and its individual Member States is a recipe for disaster.
Îmbrăţişarea globalizării de către UE şi de către statele sale membre individuale este o reţetă pentru dezastru.
EnglishIt is ironic that this country's population, unlike Iceland's, is motivated to embrace European values.
Este un paradox că, în această țară, spre deosebire de Islanda, populația este motivată să se atașeze valorilor europene.
EnglishEurope must not only concentrate on its own development but also embrace globalisation.
Europa nu numai că trebuie să se concentreze asupra propriei dezvoltări, dar în acelaşi timp trebuie să ia parte la procesul de globalizare.
EnglishNow the Liberal Democrat fanatics want us to embrace a common system for the application of visas.
Acum, fanaticii care fac parte din Alianţa Liberalilor şi Democraţilor doresc să acceptăm un sistem comun privind aplicarea vizelor.
EnglishWill the Commission embrace this roadmap?
EnglishI certainly embrace that concept.
EnglishAs regards carbon taxation, I agree that the current taxation model does not fully embrace the polluter-pays principle.
Referitor la taxa pe carbon, sunt de acord că actualul model de impozitare nu integrează pe deplin principiul "poluatorul plătește”.
EnglishWe expect you to embrace this assumption and to come forward with clear, firm and ambitious proposals and reforms in all these fields.
Dorim să îmbrăţişaţi această prezumţie şi să prezentaţi propuneri şi reforme clare, ferme şi ambiţioase în acest domeniu.
EnglishWe regret that Ms Ashton, the Commission and a number of national governments did not have the guts to embrace a more ambitious solution.
Regretăm că dna Ashton, Comisia şi o serie de guverne naţionale nu au avut curajul să accepte o soluţie mai ambiţioasă.
EnglishThe agricultural community is aware that change is on the way with this new agreement, and is currently poised to embrace it.
Comunitatea agricolă este conştientă de faptul că schimbarea se apropie odată cu acest nou acord şi în prezent este pregătită să îl accepte.
EnglishIt is my opinion that disrupting and/or impeding enlargement to embrace the Balkans will certainly not save the fate of the European economy.
Sunt convins că întreruperea și/sau împiedicarea extinderii în Balcani nu va schimba în mod pozitiv soarta economiei europene.
EnglishWe also have to change our lifestyles, but we will only be able to do so if people embrace environmental protection as a genuine value.
Trebuie să ne schimbăm şi stilurile de viaţă, însă nu vom putea face acest lucru decât dacă oamenii vor crede în valoarea protejării mediului.
EnglishCountries which embrace democratic values and contribute to stability and security in a region must be appreciated for their endeavours.
Țările care îmbrățișează valorile democratice și contribuie la stabilitate și siguranță într-o regiune trebuie să fie apreciate pentru eforturile lor.
EnglishInstead of giving the largest industrial users incentives to embrace energy efficiency, they provide them with electricity at subsidised rates.
În loc să le acorde celor mai mari utilizatori industriali stimulente pentru a adopta eficienţa energetică, acestea le oferă energie electrică la preţuri subvenţionate.
EnglishWe therefore hope that the Council will embrace the proposal by Commissioner Kovács and that this important vote today does not degenerate into internal squabbling.
Prin urmare, sperăm ca propunerea comisarului Kovács să fie acceptată de Consiliu şi ca acest vot important de astăzi să nu degenereze în certuri interne.
EnglishThe EU has a great opportunity, if it becomes involved in the promotion of democratic values, to win Belarus over and to free it from the Russian embrace.
UE are o mare oportunitate, în cazul în care se implică în promovarea valorilor democratice, să câştige Belarus de partea sa şi să elibereze ţara de îmbrăţişarea Rusiei.

Sinonime (în engleză) pentru "embrace":

embrace
embracing
embracement