EN

to engage [engaged|engaged] {verb}

volume_up
to engage (dar şi: to employ, to hire)
Indeed, there have been attempts to engage in this with the Taliban for a number of years.
Au existat, într-adevăr, încercări de a angaja un dialog cu talibanii mulți ani la rând.
To engage with it effectively, we need to frame it first.
Pentru a o putea angaja în mod eficient, trebuie mai întâi să o încadrăm.
You cannot boycott and engage at the same time.
Nu ne putem angaja şi boicota în acelaşi timp.
to engage
volume_up
a lua {vb.} (a angaja)
I do not dispute the need to engage with the Lukashenko regime.
Nu contest necesitatea de a lua legătura cu regimul Lukașenko.
 What measures will the Commission take in order to effectively engage the Member States in such projects?
 Ce măsuri va lua Comisia pentru a asigura implicarea efectivă a statelor membre în astfel de proiecte?
to engage
volume_up
a zălogi {vb.} [învechit]
to engage (dar şi: to bespeak, to book, to secure beforehand)
volume_up
a opri {vb.} (locuri)
to engage (dar şi: to busy, to employ, to occupy)
volume_up
a ocupa {vb.} (a întrebuința)
The Commission could ask to see that there are public authorities engaged with this.
Comisia ar putea cere să vadă dacă există autorităţi publice care se ocupă de aceste lucruri.
The concept of diversity must, therefore, find its way into what teachers and others engaged in educating our children teach.
Conceptul de diversitate trebuie deci să se regăsească în învăţăturile profesorilor şi ale celor care se ocupă de educaţia copiilor noştri.
to engage (dar şi: to hire)
volume_up
a se năimi {vb.} [învechit]
to engage (dar şi: to book, to secure)
to engage

Exemple de folosire pentru "to engage" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTherefore, we are asking them to engage with us on shared, universal principles.
Prin urmare, le cerem să ni se alăture în adoptarea principiilor comune, universale.
EnglishWe should, after all, engage in a little self-criticism where this matter is concerned.
Ar cam trebui totuși să ne mai și autocriticăm în ceea ce privește această poveste.
EnglishI think we saw the willingness of the social partners to engage with us.
Cred că am văzut dorinţa partenerilor sociali de a stabili o legătură cu noi.
EnglishThey will continue to engage on the next mission in April and on subsequent occasions.
Vor continua să se implice în următoarea misiune din aprilie și cu ocaziile următoare.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
În plus, statele membre trebuie să se angajeze activ în revizuirea activității Consiliului.
EnglishIt is unacceptable that there are states which are not even willing to engage in a debate.
Este inacceptabil că există state care nu doresc nici măcar să participe la o dezbatere.
EnglishThe European Union collectively can engage with China, and that is what we have been doing.
Uniunea Europeană poate, în mod colectiv, intra în luptă cu China, și asta am și făcut.
EnglishIndeed, there have been attempts to engage in this with the Taliban for a number of years.
Au existat, într-adevăr, încercări de a angaja un dialog cu talibanii mulți ani la rând.
EnglishWe want to do things our way but we want to engage with you and we need help.
Vrem să facem lucrurile în felul nostru, dar vrem să colaborăm cu voi și avem nevoie de ajutor.
EnglishWe now need to think about how we can re-engage a political process.
Acum trebuie să ne gândim la modul în care putem relua un proces politic.
EnglishI defend parliaments and I want to engage with you in this debate.
Apăr parlamente şi doresc să mă angajez alături de dumneavoastră în această dezbatere.
EnglishAs a result, those companies would no longer be tempted to engage in illegal activities.
Prin urmare, companiile respective nu ar mai fi tentate să se implice în activităţi ilegale.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Prin urmare, doresc să îndemn conducătorii Parlamentului să inițieze discuții cu companiile aeriene.
EnglishWe believe the country is ready to engage in a higher level of integration with Europe.
Credem că țara este pregătită să se angajeze într-un nivel mai ridicat de integrare cu Europa.
EnglishOn Goldstone, we are trying to engage to find a consensual resolution.
În ceea ce privește Goldstone, încercăm să ne angajăm pentru a găsi o rezoluție consensuală.
EnglishThey should, rather, engage proactively to lead their country towards a better future.
Aceştia trebuie mai degrabă să se angajeze proactiv în a conduce ţara lor spre un viitor mai bun.
EnglishThe decision to view content or engage with others is yours.
Decizia de a vizualiza conţinut sau de a luat legătura cu alte persoane, vă aparţine.
EnglishOn the contrary, I think we should engage with this poorest country of Central Asia.
Dimpotrivă, cred că ar trebui să ne alăturăm acestui stat, care este cel mai sărac din Asia Centrală.
EnglishIt has failed to actively engage and connect with the citizens.
Nu a reuşit să se angajeze activ şi să creeze o legătură cu cetăţenii.
EnglishThis is why the actors present in the region need to engage in wide-reaching concerted action.
De aceea, actorii prezenți în regiune trebuie să se angajeze într-o acțiune concertată amplă.