EN

esteem {substantiv}

volume_up
esteem (dar şi: part, pixie, pixy)
This explains my esteem for Carlos Coelho and I fully endorse his report.
Aşa se explică stima mea pentru Carlos Coelho şi faptul că susţin în totalitate acest raport.
Finally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
În cele din urmă, aș dori să-mi exprim compasiunea și stima pentru prietenii noștri japonezi.
Therefore, I would like to express my esteem for the UN initiative.
Prin urmare, aş dori să-mi exprim stima faţă de iniţiativa ONU.
esteem (dar şi: honour)
It was a delight to have you in Washington and at the White House, and it is a great honour - and, I might add, a privilege - to be able to address such an esteemed body.
A fost o încântare să vă primesc la Washington şi la Casa Albă şi este o mare onoare - şi, pot să adaug, un privilegiu - să mă pot adresa unei adunări atât de respectate.

Exemple de folosire pentru "esteem" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFinally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
În cele din urmă, aș dori să-mi exprim compasiunea și stima pentru prietenii noștri japonezi.
EnglishThis explains my esteem for Carlos Coelho and I fully endorse his report.
Aşa se explică stima mea pentru Carlos Coelho şi faptul că susţin în totalitate acest raport.
EnglishTherefore, I would like to express my esteem for the UN initiative.
Prin urmare, aş dori să-mi exprim stima faţă de iniţiativa ONU.
EnglishMr Leterme, I have a very great deal of respect and esteem for you.
Domnule Leterme, vă port un deosebit respect şi o mare stimă.
EnglishWe must regain public trust and restore our countries' economic self-esteem.
Trebuie să recâştigăm încrederea cetăţenilor şi să restabilim respectul economic de sine al ţărilor noastre.
EnglishI am sorry to say that Mr Gauzès - whom I otherwise hold in very high esteem - is wrong on this occasion.
Regret să spun că dl Gauzès - pe care, de altfel, îl respect - se înșeală de această dată.
EnglishYou have both ensured that this office of President is one which is held in respect and esteem.
Amândoi aţi făcut în aşa fel încât această funcţie de Preşedinte să se bucure de respect şi de stimă.
EnglishI speak on behalf of all those who hold you in high esteem.
Vorbesc în numele tuturor celor care vă prețuiesc foarte mult.
EnglishLiving conditions are crucial for every citizen's self-esteem and sense of social worth.
Condiţiile de trai sunt cruciale pentru respectul de sine şi sentimentul de valoare socială ale fiecărui cetăţean.
EnglishI would like, therefore, to express great esteem for the rapporteurs, of course, who are always key people.
Prin urmare, aş dori să exprim marea mea consideraţie pentru raportori, bineînţeles, care sunt întotdeauna oameni-cheie.
EnglishIn calling him president, I do so out of esteem and consideration for the commitment he has always shown to our Parliament.
Îl numesc preşedinte din stimă şi consideraţie faţă de angajamentul de care a dat mereu dovadă în relaţia cu Parlamentul.
EnglishCommissioner Potočnik - whom I hold in very high esteem - gives figures in dollars, although he then converts these into euro.
Domnul comisar Potočnik - pe care îl stimez foarte mult - furnizează cifre în dolari, deşi le transformă apoi în euro.
EnglishThus, this is an example of the principle being held in high esteem, but things looking very different in practice.
Astfel, acest exemplu ilustrează faptul că principiul este ținut la loc de cinste, însă lucrurile stau foarte diferit în practică.
EnglishMr Cashman, I hold you in great esteem, but all of this happened quietly and secretly, with a complete lack of transparency.
Dle Cashman, vă respect foarte mult, dar toate acestea s-au întâmplat discret şi în mod secret, cu o lipsă totală de transparenţă.
EnglishMost importantly, it is essential to regain the public's trust and restore the economic self-esteem of each of our countries.
În primul rând, este esenţial să recâştigăm încrederea publicului şi să redăm respectul economic de sine al fiecăreia dintre ţările noastre.
EnglishThis is the very best social policy that we can put in place, because people who are employed will also develop self-esteem.
Aceasta este cea mai bună politică socială pe care o putem pune în aplicare, deoarece persoanele care sunt angajate își dezvoltă și stima de sine.
EnglishThe role of institutions is to help them rebuild their self-esteem and build a new and better life for themselves and their children.
Rolul instituțiilor este de a le ajuta să-și recapete respectul de sine și să construiască o viață nouă și mai bună pentru ele și copiii lor.
EnglishAt the level of public opinion, there is therefore a lack of positive esteem either for the parties or for their function in relation to the forging of Europe.
La nivelul opiniei publice, fie partidele, fie funcționarea acestora sunt deci desconsiderate în ceea ce privește construcția Europei.
EnglishThe official visit of Serbian president Tadic to Vukovar showed that relations between Croat and Serb citizens can also be built on mutual respect, esteem and understanding.
Vizita oficială a președintelui sârb Tadic la Vukovar a demonstrat că relațiile dintre cetățenii croați și sârbi pot fi clădite și pe respect reciproc, stimă și înțelegere.

Sinonime (în engleză) pentru "esteem":

esteem
esteemed
self-esteem
English