EN

estimate {substantiv}

volume_up
estimate (dar şi: assessment)
However, it would be premature to give an estimate now.
Totuşi, ar fi prematur să oferim o estimare acum.
Aceasta este o estimare care poate să crească.
This estimate is constantly being revised upwards in Europe, where the average age of the population is rising rapidly.
Această estimare crește în mod constant în Europa, unde vârsta medie a populației crește rapid.
The IMO's decision was a hasty one, with no assessment of environmental impact and no estimates of costs.
Decizia OMI a fost grăbită, nefiind precedată de nicio evaluare a impactului asupra mediului și nicio estimare a costurilor.
In relation to the fires which occurred in Ireland recently, the Irish Government must make a full estimate of the damage done with a view to assisting those affected.
În legătură cu incendiile care au avut loc recent în Irlanda, guvernul irlandez trebuie să facă o evaluare completă a pagubelor produse pentru a oferi asistență celor afectați.

Exemple de folosire pentru "estimate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
În Regatul Unit, estimăm aproximativ 5 000 de victime, dintre care 330 sunt copii.
EnglishBy 2050, experts estimate that global demand for food will double.
Experții estimează că, până în 2050, cererea mondială de alimente se va dubla.
EnglishToday, there are 33.4 million people with the disease, and that is just an estimate.
Astăzi sunt 33,4 milioane de oameni cu această boală, şi aceasta este doar o cifră estimativă.
EnglishI consider the estimate we voted on today to be balanced, and I therefore supported it.
Consider că estimarea pe care am votat-o astăzi este echilibrată și, prin urmare, o sprijin.
EnglishThis information will be used later in this section to estimate network traffic.
Aceste informaţii vor fi utilizate mai târziu în această secţiune pentru a estima traficul de reţea.
EnglishThe estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
Estimarea de un an pentru adoptarea fiecărei măsuri este pur indicativă.
EnglishThe Portuguese authorities estimate the total cost of the direct damage to be EUR 1 080 million.
Autoritățile portugheze estimează daunele directe totale la 1 080 de milioane de euro.
EnglishScientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
Oamenii de știință estimează că 15-40 % din specii ar putea dispărea până la sfârșitul secolului XXI.
EnglishExperts estimate that it would cost USD 44 billion to overcome the scourge of chronic malnutrition.
Experţii estimează că ar costa 44 miliarde USD pentru a combate flagelul malnutriţiei cronice.
EnglishThe current 6.7% of the budget is far too low an estimate.
Actualul procent de 6.7 % din buget este o estimare mult prea mică.
EnglishEstimate the benefits of a Microsoft Dynamics ERP solution for your organization
Răspundeți la 6 întrebări pentru a afla care soluție Microsoft Dynamics ERP se potrivește cel mai bine afacerii dvs.
EnglishPersonally, I have the figure given to me by my staff, who estimate the savings to be a maximum of EUR 6.3 billion.
Personalul meu estimează că economiile se vor ridica la maxim 6,3 miliarde de euro.
EnglishThe Irish authorities estimate the total direct damage caused by the disaster at EUR 520.9 million.
Autoritățile irlandeze estimează la 520,9 milioane de euro daunele directe totale cauzate de dezastru.
EnglishThe restoration costs, while much too early to estimate, could be in the region of EUR 500 million.
Deşi este prematur să estimăm, costurile reparaţiilor s-ar putea ridica până la aproape 500 de milioane de euro.
EnglishThis estimate is constantly being revised upwards in Europe, where the average age of the population is rising rapidly.
Această estimare crește în mod constant în Europa, unde vârsta medie a populației crește rapid.
EnglishHowever, it would be premature to give an estimate now.
Totuşi, ar fi prematur să oferim o estimare acum.
EnglishFurther information is required before we can estimate the impact of the incident at the nuclear power plant.
Sunt necesare mai multe informații înainte de a se putea estima impactul incidentului de la centrala nucleară.
EnglishWe estimate that by 2020, developing countries will need an additional EUR 100 billion or so a year.
Estimăm că până în 2020, ţările în curs de dezvoltare vor avea nevoie de aproximativ 100 miliarde de euro în plus, anual.
EnglishThe Irish authorities estimate total losses caused directly by the disaster to be EUR 520.9 million.
Autoritățile irlandeze estimează că pierderile totale provocate în mod direct de dezastru sunt de 520,9 milioane de euro.
EnglishWe do not know how many people are affected, but we estimate that between 150 and 200 000 people need to be evacuated.
Nu ştim câţi oameni sunt afectaţi, dar estimăm că între 150 000 şi 200 000 de persoane trebuie evacuate.