Traducere engleză-română pentru "estimation"

EN

"estimation" română traducere

volume_up
estimation {substantiv}
volume_up
estimate {substantiv}
EN

estimation {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "estimation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn our estimation, substantial improvements are needed.
Potrivit estimărilor noastre, sunt necesare îmbunătățiri substanțiale.
EnglishIn my estimation - and, I believe, that of most of my fellow Members in this House - the means are not proportionate.
În opinia mea, şi cred că în opinia multora dintre colegii mei din această sală, aceste mijloace nu sunt deloc echilibrate.
EnglishSome Member States have set out positions that mean that the question of migration flows should be held in high estimation.
Anumite state membre au adoptat poziții care înseamnă că problema fluxurilor de migrație ar trebui să fie bine evaluată.
EnglishHowever, in my estimation, some other proposed changes would result in citizens having access to fewer, not more, documents.
Cu toate acestea, după părerea mea, alte modificări propuse ar avea ca rezultat accesul cetăţenilor la mai puţine, nu la mai multe documente.
EnglishThey know that our resolutions are just words, not deeds, and in their estimation they are not worth the paper they are written on.
Ei ştiu că rezoluţiile noastre sunt doar vorbe, nu fapte şi, din punctul lor de vedere, acestea nu merită nici măcar hârtia pe care sunt scrise.
EnglishHowever, the Court of Auditors found deficiencies in procurement procedures, particularly with regard to the under-estimation of the budgets of a framework contract.
Cu toate acestea, Curtea de Conturi a depistat deficiențe în procedurile de achiziții publice, în special în ceea ce privește subestimarea bugetului aferent unui contract-cadru.
EnglishA more accurate estimation of the costs of examining the applications submitted would be facilitated if we had such an estimate, which would enable us to conduct an appropriate debate in the Council.
O estimare care ne-ar permite să organizăm o dezbatere adecvată în cadrul Consiliului ar facilita o estimare mai precisă a costurilor de examinare a cererilor depuse.