EN

experience {substantiv}

volume_up
Both these inventions improve the teleconferencing experience.
Ambele invenţii îmbunătăţesc experienţa teleconferinţelor.
We have significant experience in managing such complicated processes.
Avem o experienţă semnificativă în administrarea unor astfel de procese complicate.
His experience shows the importance of cooperation between EU Member States.
Experienţa sa vădeşte importanţa cooperării dintre statele membre.
experience (dar şi: method, practice)
It is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
O revizuire a acestui regulament este binevenită după şapte ani de experienţă practică.
Once again, we are witnessing the sort of practical wisdom that results from experience.
Încă o dată, suntem martorii unui fel de înţelepciune practică care este rezultatul experienţei.
The underlying problem is that employers are reluctant to recruit young workers with little or no practical experience.
Problema de bază este că angajatorii sunt reticenți în a recruta lucrători tineri, cu puțină sau fără experiență practică.
experience (dar şi: living)

Exemple de folosire pentru "experience" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishProvisional application dates from 2008, and we have some experience with figures.
Aplicarea provizorie datează din 2008, si avem o oarecare experiență cu cifrele.
EnglishBy pinning a site, the site is at the center of the experience, not the browser.
Prin fixarea unui site, site-ul se află în centrul experienței, nu browserul.
EnglishWe have had very good experience of this dialogue and we think that it works well.
Am avut o experienţă pozitivă cu acest dialog şi credem că funcţionează bine.
EnglishExperience with implementation tells us when and where there is room for improvement.
Experiența în domeniul aplicării ne arată când și unde se pot face îmbunătățiri.
EnglishWe in Finland have 15 years' experience of this, and I am not at all satisfied.
Noi, în Finlanda, avem o experienţă de 15 ani, şi eu nu sunt deloc mulţumit.
EnglishThat's part of Windows Aero, the premium visual experience of Windows Vista.
Aceasta este parte din Windows Aero, experiența vizuală excelentă a Windows Vista.
EnglishHowever, we must also learn all the lessons from the experience of Greece and others.
Totuşi, trebuie să tragem învăţăminte şi din experienţa Greciei şi a altor state.
EnglishFor SMEs, public procurement represents a valuable opportunity to gain experience.
Pentru IMM-uri, achiziţiile publice reprezintă o bună ocazie de a câştiga experienţă.
EnglishExperience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
Consiliul are tendinţa să renunţe în momentele cruciale, aşa cum ştim din experienţă.
EnglishOnline gambling offers a new way for consumers to enjoy their gaming experience.
Jocurile de noroc online oferă consumatorilor un nou mod de divertisment.
EnglishMoreover, we have acknowledged experience and expertise in certain areas.
De asemenea, dispunem de experiență și expertiză recunoscute în anumite domenii.
EnglishIt is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
O revizuire a acestui regulament este binevenită după şapte ani de experienţă practică.
EnglishExperience has taught us that in situations like these, we should not remain silent.
Experienţa ne-a învăţat că, în astfel de situaţii, nu trebuie să rămânem nepăsători.
EnglishContent on the sites is rendered continuously, providing a fluid experience.
Conținutul din site-uri este redat continuu, asigurând o experiență fluidă.
EnglishThis has happened thanks to the engagement and experience of the new Member States.
Acest lucru fost posibil datorită angajamentului şi a experienţei noilor state membre.
EnglishHowever, this is what people living with disabilities experience day after day.
Cu toate acestea, oamenii cu handicap trăiesc acest lucru în fiecare zi.
EnglishCan we use our experience from the Eastern Partnership in the Mediterranean region?
Putem să folosim experiența noastră din Parteneriatul estic în regiunea mediteraneană?
EnglishYou'll only see what's essential to your browsing experience on the Internet today.
Veți vedea numai ceea ce este esențial acum pentru experiența de navigare pe Internet.
EnglishThe initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
Experienţa iniţială dobândită în ultimele două luni dă naştere multor îndoieli.
EnglishFeel and experience the difference in how you work with your Windows 7 and Windows 8 PC.
Simţiţi diferenţa în modul de lucru cu un computer cu Windows 7 şi Windows 8.

Sinonime (în engleză) pentru "experience":

experience
experiment