EN

express {adjectiv}

volume_up
1. general
express
If you want the quickest setup, choose the Express option.
Dacă doriți cea mai rapidă instalare, alegeți opțiunea Expres.
Faceți clic pe Expres (recomandat).
In the UK, a state body has been pursuing a civil action against our own party, with the express purpose of closing us down.
În Regatul Unit, un organism al statului a desfășurat o acțiune civilă împotriva propriului nostru partid, în scopul expres de a ne închide.
To get through setup faster, click Use express settings.
Pentru a termina mai rapid configurarea, faceți clic pe Folosiți setările rapide.
The G20 leaders expressed their renewed commitment to reaching a swift conclusion of the Doha Round.
Liderii G20 au reafirmat angajamentul de a ajunge rapid la o concluzie în cadrul Rundei Doha.
Mr Nyrup Rasmussen will express this clearly and articulately.
Dl Nyrup Rasmussen va exprima acest lucru în mod clar și precis.
2. "about trains"
express
volume_up
rapid {adj. m.} (despre trenuri)
To get through setup faster, click Use express settings.
Pentru a termina mai rapid configurarea, faceți clic pe Folosiți setările rapide.
The G20 leaders expressed their renewed commitment to reaching a swift conclusion of the Doha Round.
Liderii G20 au reafirmat angajamentul de a ajunge rapid la o concluzie în cadrul Rundei Doha.

Exemple de folosire pentru "express" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Aceasta a fost abordarea corectă şi a avut sprijinul meu explicit în acel moment.
EnglishI express my support for the proposal to create a European Asylum Support Office.
Îmi exprim sprijinul pentru crearea Biroului European de Sprijin pentru Azil.
EnglishFor the reasons I have stated, I commend the rapporteur and express my agreement.
Din motivele pe care le-am prezentat, îl felicit pe raportor şi îmi exprim acordul.
EnglishWe have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.
Am avut posibilitatea să ne exprimăm compasiunea și solidaritatea și să îi ascultăm.
EnglishWe must allow it to express itself and support it on the road to democracy.
Trebuie să-i permitem să se exprime și să-l sprijinim în drumul spre democrație.
EnglishIt is imperative that the European Parliament express its views on the crisis.
Este imperativ ca Parlamentul European să-şi exprime opiniile asupra crizei.
EnglishI therefore reserve the right to express a specific opinion at a later date.
Prin urmare, îmi rezerv dreptul de a-mi exprima o opinie la o dată ulterioară.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Ne vom exprima în continuare solidaritatea sinceră faţă de cetăţenii haitieni.
EnglishThe first is that I should like to express my appreciation of the Spanish Presidency.
Prima este că aş dori să îmi exprim aprecierea la adresa Preşedinţiei spaniole.
Englishor Hotmail account, from Microsoft Outlook, Windows Live Mail, or Outlook Express.
sau Hotmail, din Microsoft Outlook, Windows Live Mail sau Outlook Express.
EnglishI want to express my disappointment at the omission of this fundamental matter.
Doresc să îmi exprim dezamăgirea cu privire la omiterea acestei chestiuni fundamentale.
EnglishWe have been elected by this Parliament, so we have the right to express our opinion.
Am fost aleşi de acest Parlament, aşa că avem dreptul de a ne exprima opinia.
EnglishI would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.
Aș dori să existe un al treilea loc în care v-ați putea exprima a treia loialitate.
EnglishFollowing the debate, I should like to express my thanks for your support for my report.
În urma dezbaterii, aş dori să vă mulţumesc pentru că aţi susţinut raportul meu.
EnglishI should like to express my thanks and my confidence in successful cooperation to come.
Doresc să îmi exprim mulţumirea şi încrederea într-o viitoare cooperare de succes.
EnglishThat being said, I am not going to express an opinion on a hypothetical referendum.
Acestea fiind spuse, nu îmi voi exprima o opinie cu privire la un referendum ipotetic.
EnglishWhile we express our concern to the authorities, we cannot isolate the people.
În timp ce ne exprimăm îngrijorarea față de autorități, nu putem să-i izolăm pe oameni.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Aș dori să îmi exprim încrederea deplină în sistemul de supraveghere publică.
EnglishOn other points, too, we have used our vote to express a different view.
Am folosit votul pentru a ne exprima opinia diferită și cu privire la alte puncte.
EnglishI want to express solidarity with the French authorities and the authorities of Niger.
Dorim să ne exprimăm solidaritatea față de autoritățile din Franța și Niger.