EN

fair {substantiv}

volume_up
fair
volume_up
târg {n} (~ anual)
In Austria, a purchase at a trade fair has up to now been treated, from a legal point of view, in the same way as a purchase in a shop.
În Austria, o achiziție la un târg comercial a fost tratată până acum, din punct de vedere juridic, în același mod ca o achiziție dintr-un magazin.
It is a rare event in my life, but we are not at a fun fair here.
Mi se întâmplă rar, dar aici nu suntem la bâlci.

Exemple de folosire pentru "fair" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEurope must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
Europa trebuie să se achite de obligații și, deci, trebuie să adopte reguli clare.
EnglishIt is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.
Este mai mult decât corect să evidenţiem rolul universităţilor în acest sens.
EnglishThis report calls for a simple, fair and transparent transition regime after 2013.
Raportul solicită un regim de tranziție simplu, echitabil și transparent după 2013.
EnglishI think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
Cred că trebuie ca deputaţii să aibă şanse egale de a interveni în dezbatere.
EnglishCountries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Țările democratice ating o distribuire echitabilă mult mai rapid decât dictaturile.
EnglishThe recent presidential elections held in Belarus in December were not fair.
Alegerile prezidențiale organizate în Belarus în decembrie nu au fost corecte.
EnglishThe solution for the Mugabe regime is basically to hold fair and free elections.
Soluția pentru regimul lui Mugabe e în principiu cea a unor alegeri corecte și libere.
EnglishIt is fair to recognise that these issues are extremely difficult and complex.
Este corect să recunoaștem că aceste aspecte sunt extrem de dificile și de complexe.
EnglishI therefore believe that it is fair and appropriate to apply the Fund in this case.
Prin urmare, cred că este corect și necesar să se aplice fondul în acest caz.
EnglishFair is fair, however, and greater transparency is also needed in our own Parliament.
Însă, ce e drept, este necesară o mai mare transparenţă şi în Parlamentul nostru.
EnglishLimitations should only be introduced after a fair and independent process.
Restricţionările trebuie introduse doar în urma unui proces corect şi independent.
EnglishThe European Parliament must stand up for a strong, fair and well-financed CAP.
Parlamentul European trebuie să susțină o PAC puternică, echitabilă și bine finanțată.
EnglishWe have responsibility, but I think it is fair to say others also have responsibility.
Suntem răspunzători, însă cred că ar fi corect să spun că şi alţii au răspunderea.
EnglishA new government was elected through free and fair elections, recognised by all of us.
Un nou guvern a fost ales prin alegeri libere și corecte, recunoscute de noi toți.
EnglishIt seems to me that there is not a fair distribution from one part-session to another.
Am impresia că distribuţia nu este echitabilă de la o perioadă de sesiune la alta.
EnglishWe have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
Avem obligaţia de a face presiune pentru a se ajunge la o soluţie corectă şi la pace.
EnglishWe therefore call for a fair demarcation system for the island of Formentera.
De aceea, solicităm un sistem de demarcare corect pentru insula Formentera.
EnglishIt is essential that the European Union has a fair and realistic migration policy.
Este esenţial ca Uniunea Europeană să aibă o politică a migraţiei realistă şi corectă.
EnglishI hope for fair play and that the better team emerges victorious in the final.
Sper că partida va fi una corectă şi că finala va fi câştigată de echipa cea mai bună.
EnglishIt is our duty to negotiate a fair agreement with developing countries.
Este datoria noastră să negociem un acord onest cu ţările în curs de dezvoltare.