EN

fast {adjectiv}

volume_up
It was a fast and impressive response but it came with a price.
Acesta a fost un răspuns rapid şi impresionant, însă a avut şi un preţ.
All asylum seekers should have fast access to the labour market.
Toţi solicitanţii de azil ar trebui să aibă acces rapid la piaţa muncii.
You are going a little fast and there is a little delay.
Ritmul este prea rapid și din cauza aceasta se produc întârzieri.
fast (dar şi: sloping)
volume_up
repede {adj. m.} (despre dealuri)
Fast start-up is a setting that helps your PC start up faster after shutdown.
Pornirea rapidă este o setare care vă ajută PC-ul să pornească mai repede după închidere.
It is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
Este un proces necesar care, bineînţeles, trebuie să avanseze cât mai repede posibil.
There are people who try to go too fast and then trip over their own feet.
Există persoane care încearcă să meargă prea repede și apoi se împiedică de propriile picioare.
fast (dar şi: express train)
They have now become a possibility and we hope that they will be conducted at the fastest rate possible.
Astăzi ele au devenit posibile şi să sperăm că se vor derula într-un ritm cât mai accelerat.
Particularly where jobs are concerned, we are faced with a situation which is deteriorating fast in every Member State.
În special în ceea ce privește locurile de muncă, ne confruntăm cu o situație care se agravează accelerat în toate statele Uniunii Europene.
fast
volume_up
iute {adj. m./f.}
fast (dar şi: hurried, hurriedly)
fast (dar şi: expeditious, prompt, quick, ready)
fast (dar şi: coquettish, flirtatious)
volume_up
fâşneţ (despre femei) {adj. m.}
fast
volume_up
rezistent {adj. m.} (despre culori)
RO

fast {neutru}

volume_up
fast
Va veni, cu siguranță, vremea când întregul nostru fast de ieri va dispărea.
Surely the time is coming when all our pomp of yesterday will be one with Nineveh and Tyre?

Exemple de folosire pentru "fast" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe icecap in the Western Antarctic is melting at an increasingly fast rate.
Calota glaciară din zona de vest a Antarcticii se topeşte din ce în ce mai rapid.
EnglishWe hope that Croatia makes fast progress in the negotiations for EU membership.
Sperăm că Croația face progrese rapide în cadrul negocierilor pentru aderarea la UE.
EnglishIt is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
Este un proces necesar care, bineînţeles, trebuie să avanseze cât mai repede posibil.
EnglishNot via the usual procedure, but by means of a special 'fast track' procedure.
Nu prin procedura ordinară, ci prin intermediul unei proceduri de urgență.
EnglishThe one in ten which succeeds pays for all the rest, but the motto is 'fail fast'.
Acel unu din zece care reușește, plătește pentru restul, însă motoul este "eșec rapid”.
EnglishI do not see any possibility of having some kind of fast track for these negotiations.
Nu cred că este posibilă adoptarea unei proceduri accelerate pentru aceste negocieri.
EnglishHow fast your files and settings are transferred depends on a few factors:
Rapiditatea cu care fișierele și setările sunt transferate depinde de câțiva factori:
EnglishWindows uses the index to perform very fast searches on your computer.
Windows utilizează indexul pentru a efectua căutări foarte rapide în computer.
EnglishThis fast expanding sector generates 10% of GDP and 50.5% of gross fixed capital.
Acest sector cu expansiune rapidă reprezintă 10 % din PIB şi 50,5 % din capitalul fix brut.
EnglishFast start-up is a setting that helps your PC start up faster after shutdown.
Pornirea rapidă este o setare care vă ajută PC-ul să pornească mai repede după închidere.
EnglishThe exceptional circumstances require us to take fast, appropriate action.
Circumstanţele excepţionale ne obligă la acţiuni rapide, corespunzătoare.
EnglishI do not underestimate how difficult the situation is and how fast it is moving.
Nu subestimez dificultatea situației și evoluția rapidă a acesteia.
EnglishAnd the good news is, signing up for a Microsoft account is fast and free.
Iar vestea bună este că această conectare la un cont Microsoft este rapidă și gratuită.
EnglishIt performs a fast search of the current folder and all of its subfolders.
Aceasta efectuează o căutare rapidă în folderul curent și în toate subfolderele acestuia.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Această problemă, care este îngrijorătoare în toată lumea, are nevoie de o soluţie rapidă.
EnglishThere is, moreover, a quantified commitment to the so-called 'fast start'.
Mai mult decât atât, există un angajament cuantificat pentru aşa-numitul "început rapid”.
EnglishWith a population ageing fast, now is the time for Europe to act.
Având în vedere îmbătrânirea populaţiei, este timpul ca Europa să acţioneze acum.
EnglishA judgment of the European Court requires urgent consideration and fast, effective action.
O hotărâre a Curţii Europene impune o analizare urgentă şi măsuri rapide şi eficiente.
EnglishWe are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Lăsăm făptaşii să scape nepedepsiţi şi tratăm victimele în mod iresponsabil.
EnglishNo, there is no fast or easy solution to the crisis we are facing.
Nu, nu există nicio soluție rapidă sau ușoară la criza cu care ne confruntăm.