EN

favour {substantiv}

volume_up
favour (dar şi: behalf)
I will take another speaker in favour if there is a speaker in favour.
Voi lua un alt vorbitor în favoare în cazul în care există unul.
The same concept is already covered by paragraph 199 on which I voted in favour.
Același concept este deja reglementat de punctul 119 pentru care am votat în favoare.
Everyone is in favour and, as a result, this will be a 'plus' for the report's authors.
Toți sunt în favoare și, ca urmare, acesta va fi un "plus” pentru autorii raportului.
I cannot be in favour of the proposed budgets for this type of service with its militaristic tendencies.
Nu pot accepta bugetele propuse pentru acest tip de serviciu cu tendințe militariste.
I cannot be in favour of the proposed budgets for this type of service with its militaristic tendencies.
Nu pot fi în favoarea bugetelor propuse pentru acest tip de serviciu cu tendințe militariste.
I really feel that in mixing these matters up and linking them together, we are doing no favours to consumers, to Parliament, the Commission or the Council.
Am convingerea că, prin combinarea şi abordarea comună a acestor aspecte nu aducem niciun serviciu consumatorilor, Parlamentului, Comisiei sau Consiliului.
Finally, my request to you all: please vote in favour of this mobilisation of the Globalisation Adjustment Fund tomorrow.
În încheiere, am o rugăminte către toţi: votaţi mâine în favoarea mobilizării Fondului pentru ajustare la globalizare.
favour (dar şi: dignity, distinction, honour)
volume_up
onoare {f} (favoare)
favour
This is a privilege, especially as Ireland voted by 67% in favour of the Lisbon Treaty, which was a reflection of the endorsement of the work of the European Union over many years.
Acesta este un privilegiu, în special deoarece Irlanda a votat cu 67 % în favoarea Tratatului de la Lisabona, fapt ce a marcat aprobarea activităţii Uniunii Europene de-a lungul multor ani.
All I can say is that we are doing ourselves no favours if we create working conditions for ourselves in this House that effectively make it impossible for us to work.
Tot ce pot spune este că nu ne facem niciun favor dacă în Parlament ne creăm nişte condiţii de lucru care până la urmă vor face munca imposibilă.

Exemple de folosire pentru "favour" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is why I would like to say to the Council that I am in favour of eurobonds.
De aceea aș dori să informez Consiliul că sunt în favoarea euroobligațiunilor.
EnglishThe Socialist Group is in favour of postponement for four reasons of principle.
Grupul Socialist este în favoarea amânării din cauza a patru motive de principiu.
EnglishI was therefore in favour of Japan, which wanted it, hosting this white elephant.
Am fost astfel în favoarea Japoniei, care a dorit să găzduiască acest elefant alb.
EnglishWhy do we want to favour a Hungarian company over an Italian one, for example?
De ce dorim să favorizăm, de exemplu, o companie maghiară faţă de una italiană?
EnglishI voted in favour of the present report, which was not adopted in the final vote.
Am votat în favoarea prezentului raport, care nu a fost adoptat la votarea finală.
EnglishFor all these reasons, I shall be voting in favour of this motion for a resolution.
Pentru toate aceste motive, voi vota în favoarea acestei propuneri de rezoluție.
EnglishIt is, however, clear that Parliament is very much in favour of energy efficiency.
Cu toate acestea, este clar că Parlamentul este în favoarea eficienţei energetice.
EnglishOverall, therefore, I am voting in favour of the measures proposed in this report.
În ansamblu, prin urmare, votez în favoarea măsurilor propuse în acest raport.
EnglishWhy does the Commission favour the big pharmaceutical companies and their lobbyists?
De ce favorizează Comisia marile companii farmaceutice şi pe lobbyştii acestora?
EnglishI voted in favour of Parliament's resolution on international adoption in the EU.
Am votat pentru rezoluția Parlamentului privind adopția internațională în UE.
EnglishHaving said this, I stated in my explanation of vote that I voted in favour.
Acestea fiind spuse, am declarat în explicația privind votul că am votat pentru.
EnglishI have thereby decided to support the rapporteur and vote in favour of this report.
Astfel, am decis să îl susţin pe raportor şi să votez în favoarea acestui raport.
EnglishWe are strongly in favour of a robust and effective Non-proliferation Treaty.
Susţinem ferm un Tratat de neproliferare a armelor nucleare robust şi eficient.
EnglishIf that is not so, I am in favour of this oral amendment being part of the original.
Altfel, sunt în favoarea introducerii acestui amendament oral în textul original.
EnglishI am in agreement with this and have hence voted in favour of the resolution.
Sunt de acord cu acest lucru şi, prin urmare, am votat în favoarea rezoluţiei.
EnglishI am also in favour of the differentiated granting of quotas that you propose.
Sunt, de asemenea, în favoarea propunerii de acordare diferenţiată a cotelor.
EnglishWe have therefore chosen to vote consistently in favour of the Commission's line.
Prin urmare, am ales să votăm în mod constant în favoarea poziției Comisiei.
EnglishI voted in favour of this document, because it includes important amendments.
Am votat în favoarea acestui document, pentru că introduce amendamente importante.
EnglishHas the percentage of people in favour of membership of the European Union fallen?
A scăzut procentul persoanelor în favoarea apartenenței la Uniunea Europeană?
EnglishThe same concept is already covered by paragraph 199 on which I voted in favour.
Același concept este deja reglementat de punctul 119 pentru care am votat în favoare.

Sinonime (în engleză) pentru "favour":

favour
favourable