EN

favourable {adjectiv}

volume_up
The Commission adopts a favourable opinion on the membership application of Portugal.
Comisia adoptă un aviz favorabil privind solicitarea de aderare a Portugaliei.
The Commission gives a favourable opinion on the application for membership of Spain.
Comisia adoptă un aviz favorabil privind solicitarea de aderare a Spaniei.
To conclude, I strongly believe the new framework will be more favourable to consumers.
În concluzie, cred cu tărie că noul cadru va fi mai favorabil consumatorilor.
favourable
We also welcomed with this vote the need to continue discussions with a view to setting up a favourable system for granting visas.
De asemenea am apreciat prin votul dat nevoia de a continua discuţiile in vederea configurării unui sistem avantajos de acordare a vizelor.

Exemple de folosire pentru "favourable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe majority of the political elite believes that this is the most favourable option.
Majoritatea elitei politice consideră că aceasta este cea mai favorabilă opţiune.
EnglishThe Commission adopts a favourable opinion on the membership application of Portugal.
Comisia adoptă un aviz favorabil privind solicitarea de aderare a Portugaliei.
EnglishThis enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
Acest lucru le permite să obţină şi să acorde finanţare în condiţii relativ favorabile.
EnglishThe clear leader of countries in the region with favourable results is Poland.
Liderul clar al ţărilor din regiune cu rezultate favorabile este Polonia.
EnglishTo conclude, I strongly believe the new framework will be more favourable to consumers.
În concluzie, cred cu tărie că noul cadru va fi mai favorabil consumatorilor.
EnglishThe Commission gives a favourable opinion on the application for membership of Spain.
Comisia adoptă un aviz favorabil privind solicitarea de aderare a Spaniei.
EnglishSMEs need to be guaranteed favourable conditions and easier access to financing.
IMM-urilor trebuie să li se garanteze condiții favorabile și un acces mai ușor la finanțare.
EnglishThe Commission gives a favourable welcome to most of the points raised in Mr Reul's report.
Comisia salută cu interes majoritatea punctelor ridicate de raportul domnului Reul.
EnglishOn the basis of the aforementioned, I hereby give my favourable vote to the proposed regulation.
Având în vedere cele menționate anterior, votez în favoarea regulamentului propus.
EnglishThe Commission will then seek the Programme Management Committee's favourable opinion.
Apoi, Comisia va încerca să obţină opinia favorabilă a Comitetului de gestionare a programului.
EnglishParliament has taken a favourable view of the matter today.
Astăzi Parlamentul a manifestat o abordare favorabilă față de această chestiune.
EnglishThese changes are meant to create favourable conditions for the proper development of children.
Aceste schimbări sunt menite să creeze condiții favorabile dezvoltării adecvate a copiilor.
EnglishPossibility number two: you say that the conditions are not favourable.
Ipoteza numărul doi: spuneţi că nu există condiţii favorabile.
EnglishThis conflict must be resolved in a manner that is favourable for both Turkey and Cyprus.
Acest conflict trebuie soluționat într-o manieră favorabilă atât pentru Turcia, cât și pentru Cipru.
EnglishIt is we who must help our citizens by making those winds and waters favourable to them.
Noi suntem cei care trebuie să îi ajutăm pe cetăţeni făcând ca vânturile şi apele să le fie favorabile.
EnglishThese two objectives are not incompatible - they make cohesion policy favourable to development.
Aceste două obiective nu sunt incompatibile - ele fac politica de coeziune favorabilă dezvoltării.
EnglishBetter and more favourable offers were turned down early on - and by politicians, in fact.
Oferte mai bune şi mai favorabile au fost refuzate încă de la început - şi de către politicieni, de fapt.
EnglishOtherwise, they could be placed in a less favourable position than their Korean counterparts.
În caz contrar, aceștia ar putea fi puși într-o poziție mai puțin favorabilă decât omologii lor coreeni.
EnglishParagraphs 15 and 18 together allow the plaintiff to choose the legal system that is most favourable.
Punctele 15 şi 18 luate împreună permit reclamantului să aleagă sistemul legal cel mai favorabil.
EnglishThe money is lent on favourable terms to projects in line with EU policy objectives.
Aceşti bani sunt acordaţi în condiţii favorabile proiectelor care se înscriu în linia obiectivelor politice ale UE.

Sinonime (în engleză) pentru "favourable":

favourable
favour
favourably
English