Traducere engleză-română pentru "feed"

EN

"feed" română traducere

volume_up
feed {substantiv}
RO
RO
EN

feed {substantiv}

volume_up
feed (dar şi: filling, fodder, forage)
volume_up
furaj {n}
feed
volume_up
tain {n} (de nutreț)

Exemple de folosire pentru "feed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe compromise package maintains the high level of feed safety achieved in the EU.
Pachetul de compromis menţine nivelul înalt de siguranţă a furajelor atins în UE.
EnglishOn the Microsoft Online Services Notifications site, click Subscribe to this feed.
Pe site-ul Notificări servicii Microsoft Online faceţi clic pe Abonare la acest flux.
EnglishThe BSE crisis proved that what we feed our animals needs to be regulated.
Criza BSE a dovedit că produsele cu care ne hrănim animalele trebuie reglementate.
EnglishRead more about this theme, which receives new images through an RSS feed.
Citiți mai multe despre această temă, care primește imagini noi printr-un flux RSS.
EnglishThis would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
Acest lucru ar face ca și importurile de furaje proteaginoase din America să fie reduse.
EnglishWe know that this oil should not have got into the animal feed chain.
Evident, acel ulei nu ar fi trebuit să ajungă în lanţul alimentar al animalelor.
EnglishThe report that we are debating today defines feed but not feed factories.
Raportul pe care îl dezbatem astăzi defineşte furajele, dar nu şi fabricile de furaje.
EnglishA feed can have the same content as a webpage, but it's often formatted differently.
Un flux poate avea același conținut ca o pagină Web, dar de obicei este formatat diferit.
EnglishDynamic themes add new backgrounds automatically to your desktop through an RSS feed.
Temele dinamice adaugă automat noi fundaluri la desktop, prin intermediul unui flux RSS.
EnglishTomorrow, we will be debating the placing on the market and use of feed for animals.
Mâine vom dezbate punerea pe piaţă şi utilizarea hranei pentru animale.
EnglishYes, Internet Explorer provides the Common Feed List to other programs.
Da, Internet Explorer furnizează Lista comună de fluxuri și altor programe.
EnglishIn 2050, small farmers will have to feed more than 9 billion people.
În 2050, micii agricultori vor trebui să hrănească peste 9 miliarde de oameni.
EnglishType a name for the feed and select the folder to create the feed in.
Tastați un nume pentru flux și selectați folderul în care se creează fluxul.
EnglishThe proposal contains the list of feed materials which are forbidden.
Propunerea conţine lista materiilor prime pentru furaje care sunt interzise.
EnglishLet us resurrect efficiency by allowing the supply to feed the demand and allowing innovation.
Să reînviem eficienţa lăsând oferta să hrănească cererea şi permiţând inovarea.
EnglishIn the Display this feed list, click the feed you want to display and click OK.
În lista Se afișează acest flux, faceți clic pe fluxul pe care îl afișați și faceți clic pe OK.
EnglishBefore you get started, make sure you have the URL for the RSS feed you want to add.
Înainte de a începe, asigurați-vă că aveți URL-ul fluxului RSS pe care doriți să îl adăugați.
EnglishYou might experience a black desktop background if the feed wasn't initialized correctly.
Este posibil să vedeți un fundal desktop negru dacă fluxul nu a fost inițializat corect.
EnglishTo display the feed in Feed Headlines, see the procedure below.
Pentru a afișa un flux în Flux titluri de știri, consultați procedura de mai jos.
EnglishBelow you will find an RSS feed for each of the site’s 32 subject areas:
Mai jos găsiţi un feed RSS pentru fiecare dintre cele 32 de domenii tematice ale site-ului:

Sinonime (în engleză) pentru "feed":

feed
feeding