EN

fine {substantiv}

volume_up
1. general
What is more, it took six hours to settle the fine.
În plus, a fost nevoie de şase ore pentru a stabili amenda.
Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.
Acesta a contestat decizia şi amenda a fost ulterior anulată.
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Astfel de persoane nu trebuie să scape cu o amendă - se impun pedepse cu închisoarea aici.
fine
volume_up
gloabă (amendă) {f}
2. Automobil
What is more, it took six hours to settle the fine.
În plus, a fost nevoie de şase ore pentru a stabili amenda.
Kiril challenged the decision and the fine was eventually cancelled.
Acesta a contestat decizia şi amenda a fost ulterior anulată.
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Astfel de persoane nu trebuie să scape cu o amendă - se impun pedepse cu închisoarea aici.
RO

fine {neutru}

volume_up
În fine, sper că până la sfârşitul acestui mandat parlamentar, toate aceste obiective vor fi îndeplinite.
Finally, I hope that all this can be achieved by the end of this parliamentary term.
În fine, clari, în privința determinării noastre de a pune capăt violenței împotriva civililor.
Finally, we need to be clear in our resolve to end the violence against civilians.
Cu toţii vrem să ia sfârşit în fine acest impas instituţional cu care ne-am confruntat timp de aproape 10 ani.
We all want the institutional impasse we have faced for almost 10 years to finally come to an end.

Exemple de folosire pentru "fine" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to congratulate the rapporteur, Mrs Meissner, on this very fine report.
Doresc să o felicit pe raportoare, dna Meissner, pentru raportul său competent.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Dacă astfel dorește majoritatea să abordeze această problemă, nu am nimic împotrivă.
EnglishHowever, fine statements are not sufficient to resolve current problems.
Totuşi, cuvintele frumoase nu sunt de ajuns pentru a rezolva problemele actuale.
EnglishOur fine words are worth nothing if we do not have the cooperation of city mayors.
Vorbele noastre frumoase nu valorează nimic dacă nu avem cooperarea primarilor de orașe.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Astfel de persoane nu trebuie să scape cu o amendă - se impun pedepse cu închisoarea aici.
EnglishI would first of all like to congratulate the rapporteur on the fine job he has done.
în scris. - Doresc mai întâi sa-l felicit pe raportor pentru munca depusă.
EnglishI hope that future generations of Hungarians will be proud of this fine constitution.
Sper că viitoarele generaţii de unguri vor fi mândre de această constituţie excelentă.
EnglishUnfortunately, these terms sometimes become nothing more than fine words.
Din păcate, aceşti termeni ajung să fie uneori doar nişte cuvinte frumoase.
EnglishInstead, they are simply making fine-sounding declarations of intent and empty promises.
În schimb, aceste ţări fac doar declaraţii pompoase de intenţie şi promisiuni goale.
EnglishMr President, first of all, I would like to say that we are just fine here in Strasbourg.
Dle președinte, aș dori mai întâi să spun că noi ne simțim bine aici, la Strasbourg.
EnglishFine Gael and Labour are part of the PPE and S&D groups respectively in this Parliament.
Fine Gael și Labour fac parte din grupurile PPE și, respectiv, S&D în acest Parlament.
EnglishOtherwise, these will remain just fine words and we will undermine the European project itself.
Altfel, vor rămâne doar vorbe frumoase și vom submina însuși proiectul european.
EnglishI am convinced that we managed to reach a fine agreement on the issue.
Sunt convinsă că am reușit să ajungem la un acord bun cu privire la această problemă.
EnglishIn addition, you can use all the same properties to fine-tune your searches.
În plus, aveți posibilitatea să utilizați aceleași proprietăți pentru a regla fin căutările.
EnglishSo we are still looking at what the fine-tuning of the gas storage proposal could look like.
Deci încă ne mai gândim la care ar putea fi propunerea pentru rezerva de gaz stocat.
EnglishWe do not need to reset our relations; instead we should constantly fine tune them.
Noi nu avem nevoie să ne resetăm relaţiile; în schimb ar trebui să le reglăm în mod constant.
EnglishMoreover, there is a very fine line between information and advertising.
Mai mult, există o linie foarte delicată între informare și publicitate.
EnglishWith that in mind, I believe that the time for talking and fine pronouncements is over.
Ținând cont de acest lucru, cred că momentul discuțiilor și al cuvintelor alese a trecut.
EnglishThis report fails to disguise the truth, despite its outpouring of fine feelings.
Acest raport nu reușește să deghizeze adevărul, în ciuda efuziunii sale de sentimente frumoase.
EnglishFine words also from Angela Merkel: not one cent towards Greek pensions.
Cuvinte frumoase şi din partea dnei Angela Merkel: niciun cent pentru pensiile greceşti.