EN

finish {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "finish" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must finish establishing the internal market, including the service sector.
Trebuie să finalizăm formarea pieței interne, inclusiv în sectorul serviciilor.
EnglishUntil I watch: Automatically deletes a recording after you finish watching it.
până la vizionare: Șterge automat o înregistrare după ce terminați vizionarea sa.
EnglishChoose Until I watch to automatically delete shows after you finish watching them.
Alegeți Până la vizionare pentru a șterge automat emisiunile după ce le vizionați.
EnglishFrom this, Windows subtracts the number of moves it takes to finish a game.
Din acestea, Windows extrage numărul de mutări necesare pentru a termina un joc.
EnglishSome updates might require that you restart your computer to finish installing.
Unele actualizări pot necesita repornirea computerului pentru terminarea instalării.
EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
În încheiere, aş dori să spun că îi admir din ce în ce mai mult pe părinţii fondatori.
EnglishAfter the installation is complete, click Finish to restart your computer.
Când instalarea se termină, faceți clic pe Terminare pentru a reporni computerul.
EnglishWe have not had the time to finish our work nor to conclude our debate on this issue.
Nu am avut timp să terminăm discuţiile, nici să încheiem dezbaterea pe această temă.
EnglishOn the Confirmation page, click Finish, and then wait for several minutes.
Pe pagina Confirmare, faceţi clic pe Terminare, apoi aşteptaţi câteva minute.
EnglishA mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
O afluenţă de turci şi societăţi paralele în dezvoltare ar distruge definitiv UE.
EnglishMr President, and I shall finish here, we must therefore have two objectives.
Domnule președinte, iar aici voi încheia, trebuie, prin urmare, să avem două obiective.
EnglishIf you need to finish a game later, you can exit the game, and then click Save.
Dacă trebuie să terminați mai târziu un joc, închideți jocul, apoi faceți clic peSalvare.
EnglishLet me finish with a point related to priorities and how we move forward.
Daţi-mi voie să termin cu un punct referitor la priorităţi şi la viitoarele acţiuni.
EnglishIf the Player is set to automatically sync your device, tap or click Finish.
Dacă Playerul este setat să sincronizeze automat dispozitivul, faceți clic pe Terminare.
EnglishMr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.
Domnule preşedinte, în încheiere, aş dori să spun că acest lucru mi se pare mai de dorit.
EnglishWhen Media Center is finished applying previous TV settings, click Finish.
Când Media Center termină de aplicat setările TV anterioare, faceți clic pe Terminare.
EnglishIf you need to finish a game later, just exit the game, and then click Save.
Dacă trebuie să terminați mai târziu un joc, închideți jocul, apoi faceți clic peSalvare.
EnglishIf the Player has automatically selected to sync your device, click Finish.
Dacă Playerul a selectat să sincronizeze automat dispozitivul, faceți clic pe Terminare.
EnglishI was once told: 'When someone speaks to you, let him finish talking.
Mi s-a spus odată: "Când cineva vorbeşte cu tine, lasă-l să termine de vorbit.
EnglishBefore that, there may be a short break, if we finish the discussion early.
Înainte de aceasta, este posibil să avem o scurtă pauză, dacă terminăm discuţia devreme.

Sinonime (în engleză) pentru "finish":

finish
finisher
English
finishing
finished
English