Traducere engleză-română pentru "first principle"

EN

"first principle" română traducere

Exemple de folosire pentru "first principle".

Dicţionar engleză-română

Exemple de folosire pentru "first principle" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are certain principles and the first principle is the principle of transparency.
Există anumite principii, iar primul principiu este acela al transparenţei.
EnglishThe first principle is the identification of corridors and thus of the network.
Primul principiu este identificarea coridoarelor şi deci a reţelei.
EnglishThe first principle is that a control mechanism must be obligatory.
Primul principiu este că mecanismul de control trebuie să fie obligatoriu.
EnglishThe Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
Comisia ne-a informat că se vor acorda pe principiul "primul venit, primul servit”.
EnglishWe need to ensure the 'safety first' principle is implemented.
Trebuie să ne asigurăm că principiul "siguranța pe primul plan” este pus în aplicare.
EnglishTherefore, our first principle should be that the major players should not be granted any special privileges.
Primul nostru principiu ar trebui să fie, aşadar, următorul: nu trebuie să-i privilegiem pe cei puternici.
EnglishThe first principle is close cooperation with the US without which we cannot achieve a long-term solution in the region.
În primul rând, o colaborare strânsă cu SUA, fără de care nu putem obţine o soluţie de durată în regiune.
EnglishThis means that the measures presented need to be implemented quickly, in their entirety, especially the 'think small first' principle.
Astfel, se impune implementarea integrală și rapidă a acțiunilor prezentate, în special a principiului "gândește mai întâi la scară mică”.
EnglishThirdly, we need standard criteria for the measurement of progress in the implementation of the 'Think Small First' principle.
În al treilea rând, avem nevoie de criterii standard pentru măsurarea evoluţiei privind punerea în aplicare a principiului "a gândi mai întâi la scară mică".
EnglishCertain amendments tabled by my group aim to make the 'think small first' principle an essential part of all future legislation.
Anumite amendamente elaborate de grupul meu doresc să transforme principiul "gândiţi mai întâi la cei mici” într-un element esenţial al viitoarei legislaţii.
EnglishApplying the 'Think Small First' principle when preparing laws and policies is a cornerstone of the new framework we are trying to establish.
Aplicarea principiului "Gândiți mai întâi la scară mică” în elaborarea de legi și politici este un aspect esențial al noului cadru pe care încercăm să-l instituim.
EnglishMr President, when considering EU-ACP relations, surely the first principle should be how we help take people out of poverty in many of these countries.
Domnule preşedinte, atunci când discutăm despre relaţiile ACP-UE, desigur, principala idee ar trebui să fie cum să îi ajutăm pe oamenii acestor ţări să scape de sărăcie.
EnglishThe first is that Member States must announce how and in what timeframe they will incorporate the core elements of the 'Think Small First' principle into national legislation.
Prima este obligaţia ca statele membre să anunţe cum şi când vor include în legislaţia naţională elementele cheie ale principiului "a gândi mai întâi la scară mică".
EnglishThe first principle of the review - creating a right environment - should not mean proposing new rules such as European private companies and state aids.
Primul principiu al revizuirii - crearea unui mediu corect - nu ar trebui să însemne propunerea de noi norme cu privire, de exemplu, la societățile private europene și ajutoarele de stat.
EnglishI can assure you that the implementation of the 'think small first' principle and the actions proposed in the Small Business Act are a foremost priority for the Commission.
Vă pot asigura că implementarea principiului "Gândiți mai întâi la scară mică” și acțiunile propuse în "Small Business Act” reprezintă o prioritate absolută pentru Comisie.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

principle substantiv
first adjectiv
first adverb
first substantiv
Romanian
first
Romanian
first line substantiv
Romanian
first mate substantiv
first moment substantiv
Romanian
first aid substantiv
Romanian
of principle adjectiv
Romanian
baneful principle substantiv
Romanian
first copy substantiv
Romanian
on principle adverb
Romanian
first appearance substantiv