Traducere engleză-română pentru "forbidden"

EN

"forbidden" română traducere

EN

forbidden {adjectiv}

volume_up
To take an example, Europe is too small to have forbidden areas for its citizens.
De exemplu, Europa este prea mică pentru a avea zone în care accesul să fie interzis cetăţenilor săi .
Tibetans are forbidden from doing anything to rescue their own culture, identity and religion.
Tibetanilor le este interzis să facă ceva pentru a-şi salva propria cultură, identitate şi religie.
For more than five years he was forbidden to travel.
Timp de mai bine de cinci ani i s-a interzis să călătorească.
forbidden (dar şi: stalled, shutdown)
forbidden
forbidden (dar şi: illicit, unlawful, not allowed)
forbidden (dar şi: banned, prohibited)

Exemple de folosire pentru "forbidden" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe proposal contains the list of feed materials which are forbidden.
Propunerea conţine lista materiilor prime pentru furaje care sunt interzise.
EnglishThey are important and they are necessary, but their abuse must be avoided and forbidden.
Acestea sunt importante și sunt necesare, însă abuzurile trebuie evitate și interzise.
EnglishSo far the use of substances for anti-microbial treatment has been forbidden in the EU.
Până acum, folosirea substanţelor pentru tratamentul antimicrobian a fost interzisă în UE.
EnglishConversion to Christianity is forbidden or even punishable by death.
Convertirea la creștinism este interzisă sau chiar pedepsită cu moartea.
EnglishThe execution of juvenile offenders is, furthermore, forbidden in Yemen's own penal code.
Executarea delincvenților minori este, în plus, interzisă în propriul cod penal al Yemenului.
EnglishTo take an example, Europe is too small to have forbidden areas for its citizens.
De exemplu, Europa este prea mică pentru a avea zone în care accesul să fie interzis cetăţenilor săi .
EnglishSuch discrimination is obviously forbidden by EU regulations.
O astfel de discriminare este în mod evident interzisă de regulamentele UE.
EnglishSecondly, the list of forbidden substances must not halt the development of technologies.
În al doilea rând, lista de substanțe interzise nu trebuie să împiedice dezvoltarea tehnologiilor.
EnglishTibetans are forbidden from doing anything to rescue their own culture, identity and religion.
Tibetanilor le este interzis să facă ceva pentru a-şi salva propria cultură, identitate şi religie.
EnglishThe treaty does not say that it is forbidden to take on debts.
Tratatul nu spune că este interzisă preluarea de datorii.
EnglishFor more than five years he was forbidden to travel.
Timp de mai bine de cinci ani i s-a interzis să călătorească.
EnglishNot only is it not provided for in the Treaties; it is expressly forbidden under the 'no bail-out clause'.
Acest lucru nu este prevăzut în tratate și este interzis în mod expres în temeiul clauzei "no bail-out”.
EnglishDiscrimination on the basis of ethnic or racial origin is forbidden both in the labour market and outside it.
Discriminarea pe motivul originii etnice sau rasiale este interzisă, atât pe piaţa de muncă cât, şi în afara acesteia.
EnglishThe customs duties on imports and exports, as well as charges having equivalent effect between Member States, are forbidden.
Sunt interzise taxele vamale la import şi export între statele membre, precum şi orice taxe cu efect echivalent.
EnglishIn Europe as elsewhere, it should be forbidden to declare that any human being, whoever they are, will not be protected.
În Europa, ca și în altă parte, ar trebui să fie interzis să se declare că orice ființă umană, oricine ar fi ea, nu va fi protejată.
EnglishThe US asserts in front of the WTO that all Internet betting is forbidden there, but that is not true.
SUA afirmă în faţa Organizaţiei Mondiale a Comerţului că toate pariurile pe internet sunt interzise pe teritoriul Statelor Unite, însă acest lucru nu este adevărat.
EnglishFemale journalists are even followed to the toilet by female intelligence service observers to ensure that nothing forbidden can be done.
Jurnalistele sunt escortate chiar la toaletă de membrele serviciilor de inteligenţă pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic interzis.
EnglishI seem to recall that during the Franco dictatorship in my home country of Spain, it was forbidden to speak in Basque, Catalan or Galician.
Parcă îmi amintesc că în timpul dictaturii lui Franco din ţara mea de origine, Spania, s-a interzis vorbirea limbii basce, catalane sau galiciene.
EnglishHe returned to his family home in Italy and was forbidden to teach in his family's native country because his training was undertaken in England.
El a revenit la casa sa din Italia şi i s-a interzis să predea în ţara natală a familiei sale, deoarece formarea sa a fost realizată în Anglia.
EnglishUnequal treatment because of religion, worldview, disability, age or sexual orientation is currently forbidden only in the workplace.
Tratament inegal din cauza religiei, a viziunii asupra vieţii, a handicapului, vârstei sau orientării sexuale, este interzisă deocamdată doar la locul de muncă.

Sinonime (în engleză) pentru "forbidden":

forbidden