Traducere engleză-română pentru "G.I."

EN

"G.I." română traducere

volume_up
G.I. {substantiv}
RO
EN

G.I. {substantiv}

volume_up
1. Englez-American

Exemple de folosire pentru "G.I." în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSecondly, it is currently a member of the G20 and I hope of course, to answer Mrs Mann, that it will continue to be one in the future.
În al doilea rând, este în prezent membru al G20 şi sper că, desigur, pentru a răspunde doamnei Mann, va continua să fie şi în viitor.
EnglishI think this is what we must take to the G20 but I do not agree that we should use all our capital to focus on bankers' bonuses.
Cred că trebuie să prezentăm aceste propuneri grupului G20, însă nu sunt de acord să ne concentrăm întregul capital pe bonusurile bancherilor.
EnglishFinally, since Seoul, France has assumed responsibility for the Presidency of the G20 and I think this is a unique opportunity for Europeans and the European Union as such.
În cele din urmă, după Seul, Franța și-a asumat responsabilitatea pentru președinția G20 și cred că aceasta este o ocazie unică pentru europeni și Uniunea Europeană.
EnglishOn the G20, I will make one main criticism: they have adopted the Barroso method, which consists in adding together the existing plans and assuming that that makes a recovery plan.
În ceea ce priveşte G20, voi face o critică principală: au adoptat metoda Barroso, care consistă din adunarea planurilor existente şi ipoteza că acestea formează un plan de redresare.

Sinonime (în engleză) pentru "G.I.":

G.I.
English